SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „CATALIZATORI HETEROGENI FUNCȚIONALIZAȚI PENTRU VALORIFICAREA SELECTIVĂ ȘI SUSTENABILĂ A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE”

A N U N Ţ


În ziua de 21 ianuarie 2022, ora 11.00 va avea loc susţinerea publică ONLINE a tezei de doctorat intitulată:


„CATALIZATORI HETEROGENI FUNCȚIONALIZAȚI PENTRU VALORIFICAREA SELECTIVĂ ȘI SUSTENABILĂ A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE”,

de către
NEGOI ALINA-ELENA


în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie

Link platformă susinere online: https://doctorat.unibuc.ro/events/negoi-alina-elena/


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 


Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile PÂRVULESCU - CV 


Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. Ion GROSU - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
2. Prof. dr. Csaba PAIZS - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
3. Conf. dr. Niculina HĂDADE - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV


Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

Rezumat teza - RO

Rezumat teza - ENG 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „STUDII DE RETENȚIE A UNOR COMPUȘI DE IMPORTANȚĂ BIOCHIMICĂ ÎN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE PRIN MECANISME BAZATE PE INTERACȚII HIDROFILE”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de 14 decembrie 2021, ora 11.00 va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de doctorat intitulată:

 

STUDII DE RETENȚIE A UNOR COMPUȘI DE IMPORTANȚĂ BIOCHIMICĂ ÎN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE PRIN MECANISME BAZATE PE INTERACȚII HIDROFILE, 

de  către

TĂNASE MARIA-ANTONIA

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

LINK-ul susținerii publice : https://doctorat.unibuc.ro/events/tanase-maria-antonia/

 

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Victor DAVID - CV

Referenţi oficiali:

  1. dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI – Universitatea din București - CV
  2. dr. Ionel CIUCANU – Universitatea de Vest din Timișoara -CV
  3. dr. Ion ION – Universitatea Politehnica din București - CV

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Rezumat TEZĂ - RO 

Rezumat TEZĂ - ENG

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „HIDROTRATAREA ALCHENELOR, ALCHINELOR ȘI CICLOALCHENELOR PE CATALIZATORI STRUCTURAȚI DEPUȘI PE GRAFENE ȘI SUPORȚI MEZOPOROȘI”

CV doctorand RIZESCU Cristina-Adriana

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „POLIMERI DE COORDINARE CONSTRUIȚI CU NODURI OLIGONUCLEARE”

 

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

A N U N Ţ

În  ziua  de 26 iulie 2021, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu (R2)  al Facultăţii de Chimie  
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: 

„POLIMERI DE COORDINARE CONSTRUIȚI CU NODURI OLIGONUCLEARE”

 de  către

 MOCANU Teodora

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

            Acad. Prof. dr. Marius ANDRUH

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Cristian SILVESTRU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
  2. Conf. dr. Augustin MĂDĂLAN - Universitatea din București;
  3. CS. I dr. Gabriela MARINESCU - Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române.

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand - Mocanu Teodora 

Rezumat teză - RO  ENG 

 

Participanții vor completa o declarație de consimţământ informat cu privire la prezenţa față în față la

susţinerea publică a tezei de doctorat.

Declarația se descarcă de aici 

 

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „ACID-BASE MATERIALS FOR GREEN AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N UN Ţ

În  ziua  de 22 iulie 2021, ora 13.00  va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de doctorat intitulată:

 https://doctorat.unibuc.ro/events/el-fergani-magdi-a-belkassim/

 

ACID-BASE MATERIALS FOR GREEN AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES,

de  către

EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia Bala 

Conducător de doctorat:

            Prof. dr. Vasile Pârvulescu

Referenţi oficiali: 

  1. dr. Hermenegildo Garcia – Universitat Politécnica de Valencia, Spania
  2. dr. Konstantinos S. Triantafyllidis – Aristotle University of Thessaloniki, Grecia
  3. dr. habil. Csaba Paizs - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG