SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „Comutatori organici fotoluminescenți și paramagnetici”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 9 octombrie 2020, ora 10.00 va  avea  loc  susţinerea  publică ONLINE a tezei  de doctorat intitulată:

 

„Comutatori organici fotoluminescenți și paramagnetici”,

de  către

 COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

 Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

        Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

Prof. dr. habil. Petre IONIȚĂ

Referenţi oficiali:

  1. Conf. dr. habil. Ileana-Cornelia FĂRCĂȘANU – Universitatea din București
  2. Conf. dr. Niculina HADADE - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
  3. Prof. dr. Mihail BĂRBOIU - Institut Européen des Membranes, Montpellier, Franța

 

CV- doctorand - COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 

Rezumat teză_RO 

Rezumat teză_ENG

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

 

Susținere publică teză de doctorat "ADVANCED DENITRIFICATION OF WATER BY PALLADIUM SUPPORTED ON MESOPOROUS MATERIALS"

Anunț sustinere publică teză de doctorat

îN ZIUA DE 4 SEPTEMBRIE 2020, ORA 12:00

VA AVEA LOC SUSȚINEREA PUBLICĂ ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT INTITULATĂ: 

 "ADVANCED DENITRIFICATION OF WATER BY PALLADIUM SUPPORTED ON MESOPOROUS MATERIALS"

de către

TRONCEA Simona-Bianca (căs. GHIMIȘ)
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie

 

Informaţii privind susţinerea tezei de doctorat: https://doctorat.unibuc.ro/events/troncea-simona-bianca-cas-ghimis/   

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA


Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile PÂRVULESCU


Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. Florence EPRON – Université de Poitiers, France
2. Prof. dr. Pascal GRANGER – Université de Lille, France
3. Prof. dr. habil. Simona-Margareta COMAN – Universitatea din București

 

CV doctorand TRONCEA Simona-Bianca (căs. GHIMIȘ)

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG 

Susținere publică teză de doctorat "Studii de retenție privind influența modificatorului organic în cromatografia de lichide în faza inversă"

Anunț susținere publică teză de doctorat:

 "Studii de retenție privind influența modificatorului organic în cromatografia de lichide în faza inversă"

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat

Preşedinte:

Prof. Dr. Camelia BALA

 Conducător de doctorat:

Prof. Dr. Victor DAVID

  Referenţi oficiali:
 
Prof. Dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI - Universitatea din București
 
Prof. Dr. Ionel CIUCANU - Universitatea de Vest din Timișoara
 
Prof. Dr. Ion ION - Universitatea Politehnica din București 
 
 
 

CV doctorand Edvin CAIALI

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG

 

Susținere teză de doctorat "Hidrogeluri superabsorbante obținute prin reticulare cu radiații ionizante"

Anunț

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
 
Preşedinte:
 
Conducător de doctorat:
 
Referenţi oficiali:
 

 

CV Doctorand

 

Rezumat teză(Ro)

Rezumat teză (Eng)

Presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Studii de retenție privind influența modificatorului organic în cromatografia de lichide în faza inversă"

În ziua de 02.10.2019, ora 13.00, la sediul Departamentului de Chimie Analitică, va
avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Studii de retenție privind
influența modificatorului organic în cromatografia de lichide în faza inversă", de catre
doctorand Caiali Edvin, conducator de doctorat, Prof. dr. Victor David.