SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „ASPECTE TERMODINAMICE ALE SEPARĂRILOR PRIN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ÎN FAZĂ INVERSĂ”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 30 septembrie 2022, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu (R2)al Facultăţii de Chimie 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

 

ASPECTE TERMODINAMICE ALE SEPARĂRILOR PRIN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ÎN FAZĂ INVERSĂ

de  către

SOARE ANDREIA-CRISTINA 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

  

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Victor DAVID - CV

 

Referenţi oficiali:

 

 1. Prof. emerit dr. Ionel CIUCANU – Universitatea de Vest din Timișoara - CV
 2. Prof. dr. Ion ION – Universitatea Politehnica din București - CV
 3. Prof. dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI – Universitatea din București - CV

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Doctorand Soare Andreia-Cristina - CV 

Rezumat TEZĂ -RO 

Rezumat TEZĂ - ENG

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „Biosenzori de afinitate pentru aplicații în controlul doping”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  6 mai 2022, ora 13.00,
în Sala Consiliului de Administrație a Rectoratului, etaj 1, Șos. Panduri, nr. 90 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

„Biosenzori de afinitate pentru aplicații în controlul doping”,

de  către 

DĂNILĂ GEORGE-MĂDĂLIN 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

            Prof. Dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI - CV 

Conducător de doctorat:

            Prof. Dr. Camelia BALA - CV 

Referenţi oficiali:

 

 1. Prof. Dr. Ion ION - Universitatea POLITEHNICA din București - CV
 2. C. S. I Dr. Eugen GHEORGHIU - Centrul Internațional de Biodinamică, București - CV
 3. Conf. Dr. Delia-Maria GLIGOR - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - CV  

 

Doctorand DĂNILĂ George-Mădălin  - CV 

Rezumat teză - RO

Rezumat teză -ENG 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „ALTERNATIVE DE ABORDARE ECOLOGICĂ (VERZI) A CROMATOGRAFIEI DE LICHIDE”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 8 aprilie 2022, ora 11.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu al Facultății de Chimie (Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12, etajul 2) 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

ALTERNATIVE DE ABORDARE ECOLOGICĂ (VERZI) A CROMATOGRAFIEI DE LICHIDE

de  către

MICĂLE FLORINA

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

 Prof. Dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. Dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI - CV

Referenţi oficiali:

 1. Prof. Dr. Csaba PAIZS - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
 2. Prof. Dr. Emeritus Ionel CIUCANU - Universitatea de Vest din Timișoara - CV
 3. Prof. Dr. Emeritus Victor DAVID - Universitatea din București - CV

Doctorand MICĂLE FLORINA  - CV 

Rezumat teză - RO

Rezumat teză -ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „SINTEZA ȘI STUDIUL UNOR RADICALI LIBERI AI AZOTULUI DE TIP AMINIL ȘI HIDRAZIL”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de 25 februarie 2022, ora 11.00
va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de
doctorat intitulată:

SINTEZA ȘI STUDIUL UNOR RADICALI LIBERI AI AZOTULUI DE TIP AMINIL ȘI HIDRAZIL,

 de  către

 PĂTRAȘCU BIANCA-GEORGIANA

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

Link-ul pentru susținerea online : https://doctorat.unibuc.ro/events/patrascu-bianca-georgiana/

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. habil. Petre IONIȚĂ - CV 

 

Referenţi oficiali:

 1. Prof. dr. Ramona DANAC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - CV 
 2. Conf. dr. Ileana-Cornelia FĂRCĂȘANU, Universitatea din București - CV 
 3. C. S. I dr. Călin DELEANU, Centrul de Chimie Organica București - CV 

 

Doctorand PĂTRAȘCU BIANCA-GEORGIANA - CV 

Rezumat teză - RO

Rezumat teză - ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „CATALIZATORI HETEROGENI FUNCȚIONALIZAȚI PENTRU VALORIFICAREA SELECTIVĂ ȘI SUSTENABILĂ A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE”

A N U N Ţ


În ziua de 21 ianuarie 2022, ora 11.00 va avea loc susţinerea publică ONLINE a tezei de doctorat intitulată:


„CATALIZATORI HETEROGENI FUNCȚIONALIZAȚI PENTRU VALORIFICAREA SELECTIVĂ ȘI SUSTENABILĂ A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE”,

de către
NEGOI ALINA-ELENA


în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie

Link platformă susinere online: https://doctorat.unibuc.ro/events/negoi-alina-elena/


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 


Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile PÂRVULESCU - CV 


Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. Ion GROSU - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
2. Prof. dr. Csaba PAIZS - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
3. Conf. dr. Niculina HĂDADE - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV


Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

Rezumat teza - RO

Rezumat teza - ENG