Presusținerea tezei de doctorat cu tema "Combinatii complexe ale cuprului (II) cu liganzi azometinici proveniți de la piridoxal si de la 4-aminoantipirina"

În ziua de 13 decembrie 2017, ora 10.00, la Departamentul de Chimie Anorganică va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Combinații complexe ale cuprului (II) cu liganzi azometinici proveniți de la piridoxal și de la 4-aminoantipirină" de către doctorand MEZEY Reka-Ștefana.

"Îndepărtarea oxidativă a unor inhibitori ai procesului de amplificare a ADN-ului"

Anunț susținere teză

CV CS. I dr. Niculae Ionescu

CV CS. I dr. Domnina Răzuş

CV Conf. dr. Ileana Fărcăşanu

CV drd. Sorina Pîrlea

Rezumat teză lb. română

Rezumat teză lb. engleză