Presusținerea tezei de doctorat cu tema "Fragmentarea ligninei pe catalizatori reciclabili multicomponenți"

În ziua de 8 mai 2017, ora 12.00, la Departamentul de Chimie organica, biochimie și cataliză va avea loc presusținerea tezei de doctorat 

cu tema: "Fragmentarea ligninei pe catalizatori reciclabili multicomponenți", 

de catre doctorand OPRIȘ Cristina-Mădălina

"Parametrii caracteristici inițierii exploziilor în mediu combustibil-aer"

Anunț susținere

 Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dumitru OANCEA 

 Referenţi oficiali:

1.C.S. I dr. Domnina-Maria RĂZUȘ – Institutul de Chimie Fizică Ilie Murgulescu al Academiei Române;

2.Prof. dr. Dan-Petre GEANĂ – Universitatea Politehnica din București;

3.C.S. I dr. Niculae I. IONESCU – Institutul de Chimie Fizică Ilie Murgulescu al Academiei Române;

 

Rezumat teză în limba română

Rezumat teză în limba engleză

 

"Sisteme moleculare polimetalice cu structuri discrete și extinse construite folosind drept tectoni anioni cianometalat"

Anunț susținere

Referenţi oficiali:

1.Prof. dr. Tudor ROȘU – Universitatea din București

2.C. S. I dr. Oana CARP – Institutul de Chimie Fizică ”Ilie Murgulescu” al Academiei Române, București

3.Prof. dr. Cristian SILVESTRU – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

Rezumat teză în limba română

Rezumat teză în limba engleză

"Evaluarea deteriorării pieilor și pergamentelor istorice"

În  ziua  de 24 februarie 2017, ora 11,00 în Amf. Ilie Murgulescu (R2)

al Facultăţii de Chimie va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat

intitulată:

 

"Evaluarea deteriorării pieilor și pergamentelor istorice",

 

de  către CARȘOTE Cristina în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

C.S. I dr. Petru BUDRUGEAC

Referenţi oficiali:

 

1.Prof. dr. Mihaela HILLEBRAND – Universitatea din București

2.C. S. I dr. Oana CARP – Institutul de Chimie Fizică ”Ilie Murgulescu” al Academiei Române, București

3.Prof. dr. Nicolae DOCA – Universitatea de Vest din Timișoara.

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Rezumat RO   Rezumat ENG

Presusținerea tezei de doctorat cu tema "Sisteme moleculare polimetalice cu structuri discrete si extinse construite folosind drept tectoni anioni cianometalat"

În ziua de 15 decembrie 2016, ora 14.00, la Departamentul de Chimie Anorganica va avea loc presusținerea tezei de doctorat 

cu tema: "Sisteme moleculare polimetalice cu structuri discrete si extinse construite folosind drept tectoni anioni cianometalat", 

de catre doctorand DOGARU Georgeta-Andreea.