"Complecși ai cuprului (II), nichelului (II) și paladiului (II) cu liganzi derivați de la 4-feniltiosemicarbazidă și tiocarbohidrazidă"

În ziua de 18 decembrie 2015, ora 11.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: "Complecși ai cuprului (II), nichelului (II) și paladiului (II) cu liganzi derivați de la 4-feniltiosemicarbazidă și tiocarbohidrazidă", de către ILIEȘ DIANA-CAROLINA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza poate fi consultată la biblioteca facultății.

Rezumat ROM        Rezumat ENG

 

“Senzori electrochimici modificaţi pentru determinarea Nicotinamid Adenin Dinucleotidei”

În ziua de  20 noiembrie 2015, ora  10,30  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Senzori electrochimici modificaţi pentru determinarea Nicotinamid Adenin Dinucleotidei” de către  ISTRATE OANA-MARIA (CĂS. DUMITRAŞCU)  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM         Rezumat ENG

“Markeri de autenticitate şi calitate ai vinurilor evaluaţi prin tehnici analitice avansate”

 

În ziua de  13 noiembrie 2015, ora  13,00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Markeri de autenticitate şi calitate ai vinurilor evaluaţi prin tehnici analitice avansate” de către  BIRĂRUŢI ELISABETA-IRINA (căs. Geană) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM      Rezumat ENG

 

“Sinteze de noi derivaţi ai izoniazidei cu posibile implicaţii în terapia individualizată a tuberculozei”

În ziua de  30 septembrie 2015, ora 13.30 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2)  al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Sinteze de noi derivaţi ai izoniazidei cu posibile implicaţii în terapia individualizată a tuberculozei” de către   MATEI LILIA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM        Rezumat ENG

“Sisteme disperse peliculogene utilizate la finisarea pieilor naturale”

 

 În ziua de  30 septembrie 2015, ora 10.00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2)  al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Sisteme disperse peliculogene utilizate la finisarea pieilor naturale” de către   NICULESCU OLGA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM      Rezumat ENG