"Combinații complexe ale cuprului (II) cu liganzi azometinici proveniți de la piridoxal și de la 4-aminoantipirină"

Anunț susținere teză

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Tudor ROȘU

Referenţi oficiali:
1. Acad. Prof. dr. Marius ANDRUH – Universitatea din București
2. C. S. I dr. Constantin DRĂGHICI – Centrul de Chimie Organică „C. D. Nenițescu”
3. Prof. dr. Ioana JITARU – Universitatea „POLITEHNICA” din București

Rezumat teză (ENG)

Rezumat teză (ROM)

CV drd. MEZEY Réka - Ștefana

Presusținerea tezei de doctorat cu tema "Dezvoltarea unor metode de analiza pentru controlul calității medicamentelor de uz veterinar"

În ziua de 15 decembrie 2017, ora 10.30, la Departamentul de Chimie Analitică va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Dezvoltarea unor metode de analiza pentru controlul calității medicamentelor de uz veterinar" de către doctorand STAN GEORGETA-SIMONA.

Presusținerea tezei de doctorat cu tema "Combinatii complexe ale cuprului (II) cu liganzi azometinici proveniți de la piridoxal si de la 4-aminoantipirina"

În ziua de 13 decembrie 2017, ora 10.00, la Departamentul de Chimie Anorganică va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Combinații complexe ale cuprului (II) cu liganzi azometinici proveniți de la piridoxal și de la 4-aminoantipirină" de către doctorand MEZEY Reka-Ștefana.

"Îndepărtarea oxidativă a unor inhibitori ai procesului de amplificare a ADN-ului"

Anunț susținere teză

CV CS. I dr. Niculae Ionescu

CV CS. I dr. Domnina Răzuş

CV Conf. dr. Ileana Fărcăşanu

CV drd. Sorina Pîrlea

Rezumat teză lb. română

Rezumat teză lb. engleză