SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „HIDROTRATAREA ALCHENELOR, ALCHINELOR ȘI CICLOALCHENELOR PE CATALIZATORI STRUCTURAȚI DEPUȘI PE GRAFENE ȘI SUPORȚI MEZOPOROȘI”

CV doctorand RIZESCU Cristina-Adriana

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „POLIMERI DE COORDINARE CONSTRUIȚI CU NODURI OLIGONUCLEARE”

 

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

A N U N Ţ

În  ziua  de 26 iulie 2021, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu (R2)  al Facultăţii de Chimie  
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: 

„POLIMERI DE COORDINARE CONSTRUIȚI CU NODURI OLIGONUCLEARE”

 de  către

 MOCANU Teodora

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

            Acad. Prof. dr. Marius ANDRUH

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Cristian SILVESTRU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
  2. Conf. dr. Augustin MĂDĂLAN - Universitatea din București;
  3. CS. I dr. Gabriela MARINESCU - Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române.

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand - Mocanu Teodora 

Rezumat teză - RO  ENG 

 

Participanții vor completa o declarație de consimţământ informat cu privire la prezenţa față în față la

susţinerea publică a tezei de doctorat.

Declarația se descarcă de aici 

 

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „ACID-BASE MATERIALS FOR GREEN AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N UN Ţ

În  ziua  de 22 iulie 2021, ora 13.00  va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de doctorat intitulată:

 https://doctorat.unibuc.ro/events/el-fergani-magdi-a-belkassim/

 

ACID-BASE MATERIALS FOR GREEN AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES,

de  către

EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia Bala 

Conducător de doctorat:

            Prof. dr. Vasile Pârvulescu

Referenţi oficiali: 

  1. dr. Hermenegildo Garcia – Universitat Politécnica de Valencia, Spania
  2. dr. Konstantinos S. Triantafyllidis – Aristotle University of Thessaloniki, Grecia
  3. dr. habil. Csaba Paizs - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG 

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „Comutatori organici fotoluminescenți și paramagnetici”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 9 octombrie 2020, ora 10.00 va  avea  loc  susţinerea  publică ONLINE a tezei  de doctorat intitulată:

 

„Comutatori organici fotoluminescenți și paramagnetici”,

de  către

 COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

 Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

        Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

Prof. dr. habil. Petre IONIȚĂ

Referenţi oficiali:

  1. Conf. dr. habil. Ileana-Cornelia FĂRCĂȘANU – Universitatea din București
  2. Conf. dr. Niculina HADADE - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
  3. Prof. dr. Mihail BĂRBOIU - Institut Européen des Membranes, Montpellier, Franța

 

CV- doctorand - COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 

Rezumat teză_RO 

Rezumat teză_ENG

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

 

Susținere publică teză de doctorat "ADVANCED DENITRIFICATION OF WATER BY PALLADIUM SUPPORTED ON MESOPOROUS MATERIALS"

Anunț sustinere publică teză de doctorat

îN ZIUA DE 4 SEPTEMBRIE 2020, ORA 12:00

VA AVEA LOC SUSȚINEREA PUBLICĂ ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT INTITULATĂ: 

 "ADVANCED DENITRIFICATION OF WATER BY PALLADIUM SUPPORTED ON MESOPOROUS MATERIALS"

de către

TRONCEA Simona-Bianca (căs. GHIMIȘ)
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie

 

Informaţii privind susţinerea tezei de doctorat: https://doctorat.unibuc.ro/events/troncea-simona-bianca-cas-ghimis/   

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA


Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile PÂRVULESCU


Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. Florence EPRON – Université de Poitiers, France
2. Prof. dr. Pascal GRANGER – Université de Lille, France
3. Prof. dr. habil. Simona-Margareta COMAN – Universitatea din București

 

CV doctorand TRONCEA Simona-Bianca (căs. GHIMIȘ)

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG