"Comportarea unor materiale din patrimoniul cultural și arhivistic la iradierea cu radiații ionizante"

Anunț

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Viorica MELTZER

Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. ing. Catinca SECUIANU - Universitatea „POLITEHNICA” din București
2. C. S. I dr. Oana CARP – Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române „I. G. Murgulescu”
3. Conf. dr. Otilia-Ludmila CINTEZĂ – Universitatea din București

 

CV Drd Moise Ioan-Valentin

Rezumat teză (în lb. română)

Rezumat teză (în lb. engleză)

 

Presusținerea tezei de doctorat cu tema: ''Comportarea unor materiale din patrimoniul cultural și arhivistic la iradierea cu radiații ionizante''

În ziua de 4 octombrie 2018, ora 11.00, la Departamentul de Chimie Fizica va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema:
"Comportarea unor materiale din patrimoniul cultural si arhivistic la iradierea cu radiatii ionizante", de catre doctorand MOISE IOAN-VALENTIN.

"DEZVOLTAREA UNOR METODE DE ANALIZĂ PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR"

Anunț susținere teză de doctorat

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Irinel-Adriana BADEA
Referenţi oficiali:
1. C.S.I dr. Maria-Virginia COMAN – Universitatea „Babeș-Bloyai” din Cluj-Napoca;
2. Prof.dr.ing. Gabriel-Radu LUCIAN – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti;
3. Prof.dr.habil. Romeo-Iulian OLARIU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Rezumat Teză RO

Rezumat Teză ENG

CV Drd. PANAITESCU C. Georgeta-Simona (STAN)

"Combinații complexe ale cuprului (II) cu liganzi azometinici proveniți de la piridoxal și de la 4-aminoantipirină"

Anunț susținere teză

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Tudor ROȘU

Referenţi oficiali:
1. Acad. Prof. dr. Marius ANDRUH – Universitatea din București
2. C. S. I dr. Constantin DRĂGHICI – Centrul de Chimie Organică „C. D. Nenițescu”
3. Prof. dr. Ioana JITARU – Universitatea „POLITEHNICA” din București

Rezumat teză (ENG)

Rezumat teză (ROM)

CV drd. MEZEY Réka - Ștefana

Presusținerea tezei de doctorat cu tema "Dezvoltarea unor metode de analiza pentru controlul calității medicamentelor de uz veterinar"

În ziua de 15 decembrie 2017, ora 10.30, la Departamentul de Chimie Analitică va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Dezvoltarea unor metode de analiza pentru controlul calității medicamentelor de uz veterinar" de către doctorand STAN GEORGETA-SIMONA.