Conducerea Facultății 2

Decan:      Prof. dr. Andrei Valentin Medvedovici
Prodecan: Ş.l. dr. Emilia-Elena Iorgulescu
Prodecan: Ş.l. dr. Delia-Laura Popescu

Birou Administrativ
Administrator Șef facultate: Florentina Onodi

Secretariat
Secretar Șef facultate: Cornelia Floroiu