Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - 2022-2023

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - aprobat SENAT 15.06.2022 - AICI 

REGULAMENT PROPRIU FACULTATEA DE CHIMIE - CONCURSURI DIDACTICE

Regulamentul propriu al Facultății de Chimie cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante AICI 

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București - AICI 

Structura examenelor de finalizare a studiilor licență și master AICI 

PLAN DE MĂSURI ȘI REGULAMENT DESFĂŞURARE ACTIVITĂŢI DIDACTICE PE SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022 ÎN FACULTATEA DE CHIMIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

PLAN DE MĂSURI  privind organizarea activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  la Universitatea din București (UB) - 27 septembrie 2021  - AICI 

REGULAMENT PENTRU DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PE SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022 ÎN FACULTATEA DE CHIMIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI  - AICI

Anexa 1 - Consimţământ informat cu privire la participarea la activitățile didactice pe durata semestrului I - an universitar 2021/2022 în Facultatea de Chimie a Universității din București - AICI 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - 2021-2022

Adresa - completare Regulament privind activitatea profesională a studenților incepând cu anul universitar 2021-2022 aici 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - aprobat SENAT 30.06.2021 https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-Activitate-Profesionala-Studenti-iulie-2021.pdf

 

 

Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul Universității din București

Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul Universității din București 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - aprobat în ședința de Senat din 16.10.2019 

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București

Managementul Calității

 Raportare pentru perioada 2020-2021

 

Fișă sintetică a procesului de evaluare a activității didactice de către studenți la nivel de facultate - an universitar 2020-2021

Plan Operațional -2022 - AICI 

Metodologie – de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic şi de cercetare –Facultatea de Chimie_ Anexe  AICI

CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CATRE STUDENŢI - 2020-2021 AICI 

RAPORT DE AUTOEVALUARE - FACULTATEA DE CHIMIE - 2020-2021  AICI 

ANEXE - RAPORT DE AUTOEVALUARE - AICI

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti - AICI 

 

 

 

Raportare pentru perioada 2019-2020

 

Raport autoevaluare - Facultatea de Chimie - 2019-2020 

Anexe - Raport autoevaluare -2019-2020 

 

STRATEGIA FACULTĂȚII DE CHIMIE PENTRU PERIOADA 2020-2023 

Planul strategic al Facultății de Chimie - 2020-2023 

 

Raportare pentru perioada 2018-2019

Raport de autoevaluare Facultatea de Chimie 2018-2019

Anexe - Raport de autoevaluare 2018-2019

Fișă sintetică a procesului de evaluare la nivel de facultate - 2018-2019

Fișă sintetică a procesului de evaluare a activității didactice de către studenți
la nivel de facultate - semestrul I - an universitar 2019-2020

 

Planul Operațional al Facultății de Chimie 2018

Planul Operațional al Facultății de Chimie 2018

 

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti

Metodologie – de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic şi de cercetare –Facultatea de Chimie_ Anexe AICI

 

Raportare pe perioada 2017-2018

Raport de autoevaluare Facultatea de Chimie 2017-2018

Anexe -  Raport de autoevaluare 2017-2018

 

Regulament propriu al Facultății de Chimie privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor - prezentarea și susținerea lucrării de licență/dizertație

Detalii

Centrul pentru Integritate Academică al Universității din București

Detalii la:

www.carfia.unibuc.ro