Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - 2021-2022

Adresa - completare Regulament privind activitatea profesională a studenților incepând cu anul universitar 2021-2022 aici 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - aprobat SENAT 30.06.2021 https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-Activitate-Profesionala-Studenti-iulie-2021.pdf

 

 

Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul Universității din București

Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul Universității din București 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - aprobat în ședința de Senat din 16.10.2019 

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București

Managementul Calității

 

Raportare pentru perioada 2019-2020

 

Raport autoevaluare - Facultatea de Chimie - 2019-2020 

Anexe - Raport autoevaluare -2019-2020 

 

STRATEGIA FACULTĂȚII DE CHIMIE PENTRU PERIOADA 2020-2023 

Planul strategic al Facultății de Chimie - 2020-2023 

 

Raportare pentru perioada 2018-2019

Raport de autoevaluare Facultatea de Chimie 2018-2019

Anexe - Raport de autoevaluare 2018-2019

Fișă sintetică a procesului de evaluare la nivel de facultate - 2018-2019

Fișă sintetică a procesului de evaluare a activității didactice de către studenți
la nivel de facultate - semestrul I - an universitar 2019-2020

 

Planul Operațional al Facultății de Chimie 2018

Planul Operațional al Facultății de Chimie 2018

 

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti

 

 

Raportare pe perioada 2017-2018

Raport de autoevaluare Facultatea de Chimie 2017-2018

Anexe -  Raport de autoevaluare 2017-2018

 

Regulament propriu al Facultății de Chimie privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor - prezentarea și susținerea lucrării de licență/dizertație

Detalii

Centrul pentru Integritate Academică al Universității din București

Detalii la:

www.carfia.unibuc.ro

Regulament de finalizare studii universitare de licență și master 2019

Detalii

Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Chimie

Detalii

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București 2018

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/02/Regulament-privind-activitatea-profesionala-a-studentilor-2018.pdf

Adresa MEN privind protecția datelor cu caracter personal

Detalii