PLAN DE MĂSURI ȘI REGULAMENT DESFĂŞURARE ACTIVITĂŢI DIDACTICE PE SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022 ÎN FACULTATEA DE CHIMIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

PLAN DE MĂSURI  privind organizarea activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  la Universitatea din București (UB) - 27 septembrie 2021  - AICI 

REGULAMENT PENTRU DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PE SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022 ÎN FACULTATEA DE CHIMIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI  - AICI

Anexa 1 - Consimţământ informat cu privire la participarea la activitățile didactice pe durata semestrului I - an universitar 2021/2022 în Facultatea de Chimie a Universității din București - AICI 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - 2021-2022

Adresa - completare Regulament privind activitatea profesională a studenților incepând cu anul universitar 2021-2022 aici 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - aprobat SENAT 30.06.2021 https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-Activitate-Profesionala-Studenti-iulie-2021.pdf

 

 

Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul Universității din București

Regulament privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul Universității din București 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București - aprobat în ședința de Senat din 16.10.2019 

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București

Regulament propriu al Facultății de Chimie privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor - prezentarea și susținerea lucrării de licență/dizertație

Detalii

Centrul pentru Integritate Academică al Universității din București

Detalii la:

www.carfia.unibuc.ro

Regulament de finalizare studii universitare de licență și master 2019

Detalii

Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Chimie

Detalii

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea din București 2018

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/02/Regulament-privind-activitatea-profesionala-a-studentilor-2018.pdf