Subcategorii

Admitere în ciclul I - Studii universitare de licenţă 191

Facultatea de Chimie oferă cursuri pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale: 

1. Domeniul fundamental: Ştiinte exacte

Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, curs zi)

Programe de studiu:

Planurile de învăţământ corespunzătoare fiecărui program de studiu pot fi consultate în secţiunea "Oferta educaţională / Ciclul I - studii universitare de licenţă / Planuri de învăţământ"


Listele ce cuprind numele, prenumele şi numărul legitimaţiei candidaţilor sunt prezentate în clar în perioada desfăşurării concursului de admitere. După finalizarea procesului de admitere se consideră că aceste liste şi-au atins scopul de informare a candidatului cu privire la rezultatul obţinut, aşadar sunt prezentate anonimizat cu scop de informare statistică, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

Admitere în ciclul II - Studii universitare de master 157

Din programele de master acreditate ARACIS, Facultatea de Chimie din Universitatea din Bucureşti, organizează concurs de admitere pentru:

Domeniul Chimie:

Planurile de învăţământ corespunzătoare fiecărui program de master pot fi consultate în secţiunea "Oferta educaţională / Ciclul II - studii universitare de master / Planuri de învăţământ"


Listele ce cuprind numele, prenumele şi numărul legitimaţiei candidaţilor sunt prezentate în clar în perioada desfăşurării concursului de admitere. După finalizarea procesului de admitere se consideră că aceste liste şi-au atins scopul de informare a candidatului cu privire la rezultatul obţinut, aşadar sunt prezentate anonimizat cu scop de informare statistică, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

Admitere în ciclul III - Studii universitare de doctorat 70

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE (detalii în cadrul secţiunii "Departamente/Şcoala Doctorală în Chimie")

 

Listele ce cuprind numele, prenumele şi numărul legitimaţiei candidaţilor sunt prezentate în clar în perioada desfăşurării concursului de admitere. După finalizarea procesului de admitere se consideră că aceste liste şi-au atins scopul de informare a candidatului cu privire la rezultatul obţinut, aşadar sunt prezentate anonimizat cu scop de informare statistică, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).