CHIMIE BUGET - ADMIȘI - AICI

CHIMIE BUGET - ADMIS - LOC ABSOLVENT CENTRU PLASAMENT- AICI

CHIMIE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ BUGET- ADMIȘI - AICI

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ TAXĂ- ADMIȘI - AICI

CHIMIE MEDICALĂ BUGET - ADMIȘI- AICI

CHIMIE MEDICALĂ TAXĂ - ADMIȘI - AICI

CHIMIE FARMACEUTICĂ BUGET - ADMIȘI - AICI

CHIMIE FARMACEUTICĂ TAXĂ - ADMIȘI - AICI

CANDIDAT ÎN AȘTEPTARE - CHIMIE MEDICALĂ TAXĂ AICI

 

CANDIDAȚII CARE NU AU DEPUS LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE CHIMIE DOSARUL PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI SUNT CONSIDERAȚI RETRAȘI.

 

 

ETAPA DE CONFIRMARE  - Dosarul de confirmare se depune la secretariatul Facultății de Chimie din Bdul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3,  pînă pe data de 28 iulie ora 15:00.  INFORMAȚII AICI

-  PÂNĂ PE DATA DE 27 IULIE 2022, AU FOST DEPUSE LA SECRETARIAT UN NUMĂR DE 100 DOSARE CARE CONFIRMĂ LOCUL DE LA BUGET (CONȚIN DIPLOMA DE BACALUREAT ÎN ORGINAL). 

ATENȚIE !!!!

ÎN ETAPA FINALĂ -  pe locurile de la BUGET  vor fi redistribuiți NUMAI  candidații care au depus fizic dosarul de confirmare ce conține diploma de bacalaureat în original;  

Redistribuirea candidaților se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri neconfirmate de către candidații admiși în etapa preliminară! 

 

REZULTATE PRELIMINARE ADMITERE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2022 

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE  INFORMAȚIILE  PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI pentru candidații ADMIȘI pe locuri de la BUGET, CU TAXĂ sau ÎN AȘTEPTARE pe listele preliminare  AICI

 

CHIMIE BUGET - ADMIȘI - AICI

CHIMIE BUGET - ADMIS - LOC ABSOLVENT LICEU SITUAT ÎN MEDIUL RURAL- AICI 

CHIMIE BUGET - ADMIS - LOC ABSOLVENT CENTRU PLASAMENT- AICI

CHIMIE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ BUGET- ADMIȘI - AICI

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ TAXĂ- ADMIȘI - AICI

CHIMIE MEDICALĂ BUGET - ADMIȘI- AICI

CHIMIE MEDICALĂ -BUGET- ADMIS-  LOC ABSOLVENT LICEU SITUAT ÎN MEDIUL RURAL- AICI

CHIMIE MEDICALĂ TAXĂ - ADMIȘI - AICI

CHIMIE FARMACEUTICĂ BUGET - ADMIȘI - AICI

CHIMIE FARMACEUTICĂ -BUGET- ADMIS-  LOC ABSOLVENT LICEU SITUAT ÎN MEDIUL RURAL - AICI

CHIMIE FARMACEUTICĂ TAXĂ - ADMIȘI - AICI

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - AICI

 

 1) LICENȚĂ (broşură de prezentare):

1.a) număr de locuri

1.b) calendar înscriere: începând de LUNI, 4 IULIE 2022 până MIERCURI, 20 IULIE 2022, ora 14:00 

1.c) înscriere:

 

_înscriere online:

Link-ul adresei platformei de înscriere online https://admitere.chimie.unibuc.ro/ 

(platforma va fi activă după ora 0:00, 4 iulie 2022)

SAU

_înscriere prin prezentare fizică la secretariatul Facultăţii de Chimie (sediul central - Decanat, Bd. Elisabeta 4-12) (program înscrieri: Luni-Vineri: 9:00-14:00, Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00).

1.d) acte necesare pentru înscriere (vedeţi paginile 2 și 3) (conform secţiunii VI - Inscrierea la concursul de admitere - din Metodologia de admitere a Universităţii din Bucureşti)

1.e) formular fişă de înscriere format.pdfformat .doc (va fi completată de candidaţii care se înscriu prin prezentare fizică la secretariat)

1.f) taxă de înscriere (se poate achita: a) online, b) prin virament bancar şi c) în numerar la secretariatul Facultăţii de Chimie în momentul înscrierii; vedeţi detalii la pagina 3 a documentului de informaţii). Categoriile de candidaţi scutiţi de plata taxei de admitere sunt menţionate în documentul de informaţii (vedeţi pagina 2), conform secţiunii XII - Dispoziţii finale - din Metodologia de admitere a Universităţii din Bucureşti.

1.g) criterii admitere/departajare (vedeţi pagina 1 a documentului de informaţii).

1.h) olimpici la chimie (înmatriculare fără examen de admitere şi fără plata taxei de admitere olimpicii internaționali)

1.j) românii de pretutindeni - etnicii români din afara teritoriului României se vor înscrie pentru studii de licenţă utilizând platforma de admitere centralizată a Direcţiei Relaţii Internaţionale a Universităţii din Bucureşti: https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/  . Etnicii români NU se vor înscrie la admitere pentru studii de licenţă direct la Facultatea de Chimie (prin prezentare fizică sau folosind platforma online de la punctul 1.c), ci prin intermediul Direcţiei de Relaţii Internaţionale a Universităţii din Bucureşti. ATENŢIE: Perioada de înscriere este între 1-14 iulie 2022.

1.i) metodologie admitere: Metodologia de admitere a Universității din București

 

PROGRAME DE STUDIU :

CHIMIE (prezentareplan de învăţământfişe de disciplină)

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ (prezentareplan de învăţământfişe de disciplină)

CHIMIE MEDICALĂ (prezentareplan de învăţământfişe de disciplină)

CHIMIE FARMACEUTICĂ (prezentareplan de învăţământfişe de disciplină)

 

 2. MASTER (broşură de prezentare):

REZULTATE FINALE CONCURS ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2022 

 

INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ- ETAPA FINALĂ A ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SESIUNEA IULIE 2022 - AICI 

 

CHIIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  BUGET - ADMIȘI - AICI 

BIOMOLECULE BUGET - ADMIȘI - AICI 

CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE BUGET - ADMIȘI - AICI 

CHIIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  TAXĂ- ADMIȘI - AICI

BIOMOLECULE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE TAXĂ - ADMIȘI -AICI

 

REZULTATE FINALE ADMITERE - ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

 

CHIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  - loc bursa  - ADMIȘI - AICI 

ETAPA DE CONFIRMARE  - Dosarul de confirmare se depune la secretariatul Facultății de Chimie din Bdul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3,  pînă pe data de 27 iulie ora 15:00.  

-  PÂNĂ PE DATA DE 25 IULIE 2022, AU FOST DEPUSE LA SECRETARIAT UN NUMĂR DE 34 DOSARE CARE CONFIRMĂ LOCUL DE LA BUGET (CONȚIN DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN ORIGINAL/2022-Adeverința de promovare a examenului de licență în original). 

ATENȚIE !!!!

ÎN ETAPA FINALĂ -  pe locurile de la BUGET vor fi redistribuiți NUMAI candidații care au depus în format fizic dosarul de confirmare ce conține DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN ORIGINAL/2022-Adeverința de promovare a examenului de licență în original !!!!

 

REZULTATE PRELIMINARE CONCURS ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2022 

 

INFORMAȚII PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI DE LA BUGET ÎN URMA ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SESIUNEA IULIE 2022 - AICI 

 

Candidații admiși pe locurile cu taxă sau aflați în așteptare pot ocupa un loc la buget ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTE LOCURI NU VOR FI CONFIRMATE NUMAI dacă vor depune dosarul de confirmare ce conține DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN ORIGINAL, iar pentru promoția 2022 – ADEVERINȚA DE PROMOVARE a EXAMENULUI DE LICENȚĂ în original. Repartizarea acestor candidați pe locurile de la buget rămase neconfirmate se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor în etapa finală a concursului de admitere, sesiunea iulie 2022.

 

ETAPA DE CONFIRMARE A LOCULUI - LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE CHIMIE 

21 - 22 iulie 2022 – în intervalul orar 8.00-14.00

25 - 27 iulie 2022 – în intervalul orar 8.00-15.00

 

CHIIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  BUGET - ADMIȘI - AICI 

BIOMOLECULE BUGET - ADMIȘI - AICI 

CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE BUGET - ADMIȘI - AICI 

CHIIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  TAXĂ- ADMIȘI - AICI

BIOMOLECULE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

 

REZULTATE ADMITERE - ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

CHIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  - loc bursa  - ADMIȘI - AICI 

CHIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  - taxă  - ADMIȘI - AICI 

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - AICI 

 

CANDIDAȚI RESPINȘI - AICI 

 

 

Programarea candidatilor pentru proba INTERVIU ce se va desfășura în zilele de: 

LUNI, 18 și MARȚI, 19 iulie 2022  AICI 

 

Interviul se va desfășura în sediul Facultății de Chimie din Bdul. Regina Elisabeta nr. 4-12 , UNIVERSITATE, sala S15 situată la parter ( biblioteca departamentului de CHIMIE FIZICĂ). 

 

Candidații se vor prezenta cu cel puțin 30 minute înainte de ora programării având asupra lor Cartea de Identitate/pașaport și legitimația de concurs (cea emisă de secretariatul Facultății de Chimie pentru cei care s-au înscris la facultate și cea printată din platforma de inscriere online pentru cei care s-au înscris online). 

 

prezentare master "Chimia Medicamentelor şi Produselor Cosmetice" 

prezentare master "Chemistry of Advanced Materials"

prezentare master "Biomolecule" 

prezentare Master Didactic în Chimie (numărul de locuri, procedura de înscriere şi metodologia de admitere la acest master sunt diferite faţă de masterele enumerate mai sus. Pentru informaţiile specifice consultati:  https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/admitere-la-master/269-admitere-master-2022/2414-informatii-privind-admiterea-la-programul-de-master-didactic-2022 ); Formular fisa de înscriere master didactic  format PDF, format doc 

2.a) număr de locuri

2.b) calendar înscriere / interviu (vedeţi pagina 1 a documentului de informaţii): înscrieri începând de LUNI, 4 IULIE 2022 până VINERI, 15 IULIE 2022. (interviu admitere: luni, 18 iulie 2022 şi marţi, 19 iulie 2022).

2.c) înscriere:

 

 _înscriere online:

Link-ul adresei platformei de înscriere online https://admitere.chimie.unibuc.ro/ 

(platforma va fi activă după ora 0:00, 4 iulie 2022)

ATENȚIE! 

Absolventii promoției 2022 vor încărca în platformă la secțiunea DOCUMENTE adeverința de absolvire a studiilor de licență atât pentru Diplomă de Licență cât și pentru Suplimentul la diplomă

      SAU

_înscriere prin prezentare fizică la secretariatul Facultăţii de Chimie (sediul central - Decanat, Bd. Elisabeta 4-12) (program înscrieri: Luni-Vineri: 9:00-14:00, Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00).

2.d) acte necesare pentru înscriere (vedeţi pagina 2) (conform secţiunii III - Condiţii generale de înscriere la concurs, Articolul 6 din Metodologia concursului de admitere la studii universitare de masterat)

2.e) formular fişă de înscriereformat .pdfformat .doc (va fi completată de candidaţii care se înscriu prin prezentare fizică la secretariat)

2.f) taxă de înscriere master (se poate achita: a) online, b) prin virament bancar şi c) în numerar la secretariatul Facultăţii de Chimie în momentul înscrierii; vedeţi detalii la pagina 3 a documentului de informaţii). Categoriile de candidaţi scutiţi de plata taxei de admitere sunt menţionate în documentul de informaţii (vedeţi pagina 2).

2.g) criterii admitere/departajare (vedeţi pagina 1 a documentului de informaţii).     Criterii de evaluare la interviul de admitere.

2.h) românii de pretutindeni - etnicii români din afara teritoriului României se vor înscrie la admitere pentru studii de masterat direct la Facultatea de Chimie (conform punctului 2.c, prin prezentare fizică sau folosind platforma online). Înscrierea la admitere pentru studii de masterat a etnicilor români nu este gestionata prin intermediul Direcţiei de Relaţii Internaţionale a Universităţii din Bucureşti (spre deosebire de situaţia candidaţilor de la licenţă, punctul 1.j).  Pentru etnicii români este prevăzut un loc, la oricare dintre programele de master de chimie cu predare în limba română: "Chimia Medicamentelor şi Produselor Cosmetice" sau "Biomolecule" (conform numărului de locuri anunţat).

2.i) metodologie admitere: Metodologia concursului de admitere la studii universitare de masterat a Universității din București.

 

3) DOCTORAT (broşură de prezentare):

Consultaţi secţiunea Admitere la doctorat a site-ului.