Calendar cadru AICI 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de ADMITERE  la studii universitare de MASTER  -2022 - AICI 

ANEXĂ  la metodologie - ADMITEREA LA MASTERUL DIDACTIC AICI  - Calendar, Criteriul de selecție