Date generale

Director (interimar) : Conf. dr. Augustin Mădălan
Adresa: Str. Dumbrava Roşie, nr. 23, sector 2, Bucureşti
Tel: +40-21.210.34.97
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Centrul de Cercetări de Chimie Anorganică Teoretică şi Aplicată a fost înfiinţat pe lângă Catedra de Chimie Anorganică a Facultăţii de Chimie din Universitatea Bucureşti.

 

Domenii şi direcţii de cercetare ştiinţifică

Activitatea centrului se desfăşoară în domenii de cercetare de mare importanţă teoretică şi practică şi cuprinde direcţii de cercetare foarte diversificate.

 • Arhitecturi supramoleculare homopolimetalice şi heteropolimetalice. Ciano-complecşi şi oxalato-complecşi - studii structurale şi magnetochimice;
 • Design de liganzi şi sinteze de complecşi homo- şi heteropolimetalici cu nuclearitate controlată. Corelaţii magneto - structurale;
 • Reacţii în fază solidă ale compuşilor coordinativi, fenomene termocrome;
 • Sinteza şi caracterizarea unor combinaţii complexe cu proprietăţi tinctoriale;
 • Sinteza şi caracterizarea unor combinaţii complexe cu liganzi biologic activi (liganzi hidrazide, hidrazone, azometine);
 • Sinteza şi studiul unor combinaţii complexe în atmosferă controlată;
 • Aplicarea teoriei câmpului liganzilor la combinaţiile complexe cu liganzi multifuncţionali; parametrizarea câmpului liganzilor în combinaţiile complexe;
 • Combinaţii complexe ale lantanoidelor cu proprietăţi luminiscente;
 • Combinaţii complexe ale metalelor tranziţionale rezultate în reacţii de condensare "template"; combinaţii complexe cu liganzi macrociclici; combinaţii complexe cu liganzi neciclici heterodonori;
 • Combinaţii complexe polinucleare, precursori de oxizi micşti şi sulfuri mixte;
 • Combinaţii complexe cu activitate biologică "in vitro";
 • Studiul comportării termice a combinaţiilor complexe.

 

Baza materială

Centrul de cercetare are în dotare o bază materială corespunzătoare unei activităţi de cercetare de înaltă performanţă (Spectrofotometru IR BioRad FTS 135, Spectrofotometru NIR BioRad FTS 3000NX, Spectrometru UV-VIS Unicam, cuptor programabil NEY, Vulcan 3-550, derivatograf DSC, echipamente software, balanţe analitice, calorimetre, etc.)

 

Realizări şi performanţe

Activitatea de cercetare este valorificată prin aplicarea unor rezultate în diverse procese chimice, publicarea rezultatelor în reviste ştiinţifice de specialitate din ţară cât şi din străinătate, prin participarea cu conferinţe şi comunicări la Congrese Internaţionale şi Conferinţe Naţionale de Chimie. Activitatea de cercetare şi didactică s-a concretizat prin publicarea a numeroase lucrări ştiinţifice, cărţi precum şi prin participarea la congrese, conferinţe şi seminarii ştiinţifice în ţară şi străinătate. Centrul de cercetări de chimie anorganică teoretică îşi desfăşoară activitatea din fonduri obţinute prin contracte cu diferite instituţii şi fundaţii (CNCSIS, Fundaţia Volkswagen, Fundaţia Soros, Acad. Română CERES, MCT, ANSTI, INTAS).

 • Proiect bilateral România - Franţa Program Brâncuşi (Luminescent Material Based on Liquid Crystal Metal Complexes and Metallic Cluster Core - Program Bilateral Hubert Curien (PHC) Brancusi 2009 - 2010)   clic aici
 • Proiect IDEI Complexe de Cercetare Exploratorie - tip PCCE PN-II-ID-PCCE-2011-2-0050 (9/2012)DESIGN OF ORGANIC SPACERS FOR CONSTRUCTING METAL- ORGANIC FRAMEWORKS (MOFs) – TOWARDS A BETTER CONTROL OF THE POROUS ARCHITECTURE AND ACTIVE CATALYTIC SITES