Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti oferă cursuri pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat şi cursuri postuniversitare. De asemenea, facultatea este implicată în perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea obţinerii definitivatului, gradului didactic II şi gradului didactic I.

 

Ciclul I – Studii universitare de licenţă 12

Facultatea de Chimie oferă cursuri pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale:
1. Domeniul fundamental: Ştiinte exacte
Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, curs zi)
Direcţii de studiu (description in english) :
_CHIMIE
_BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ
_CHIMIE MEDICALĂ
_CHIMIE FARMACEUTICĂ

Admitere 0

Detalii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere la studii de licenţă, în secţiunea: "Admitere / Admitere în ciclul de licenţă"

Concursuri didactice - învaţământ preuniversitar 7

Facultatea de Chimie organizează anual perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea obţinerii:
    - definitivatului
    - gradului didactic II
    - gradului didactic I
În vederea examenului de definitivat şi gradul II care se susţin în lunile august şi septembrie, se organizeaza cursuri de pregătire în luna iulie a fiecărui an.
În vederea bunei pregătiri a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, unele colective au elaborat materiale de profil, publicate la Editura Universităţii din Bucureşti.
La cererea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Facultatea de Chimie organizează o data la 5 ani cursuri de perfecţionare periodică pentru personalul didactic de predare. Cursurile de perfecţionare se desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice din facultate cu grad de profesor, conferenţiar şi lector cu titlul de Doctor în Chimie.

 

Detalii in secţiunea "Concursuri didactice / Invăţământ preuniversitar"