Presusținerea tezei de doctorat "Schimbători de ioni clasici și neconvenționali cu aplicații în controlul calității mediului înconjurător"

În ziua de 22 februarie 2019, ora 14.00, la Departamentul de Chimie Analitică va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema "Schimbători de ioni clasici și neconvenționali cu aplicații în controlul calității mediului înconjurător" de către doctorand Marin Nicoleta-Mirela.

Presusținerea tezei de doctorat "Catalizatori pe bază de noi suporturi poroase pentru reacții de hidrogenare selectivă"

În ziua de 29 ianuarie 2019, ora 12,00, la Departamentul de Chimie Organica, Biochimie și Cataliza va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema
"Catalizatori pe bază de noi suporturi poroase pentru reacții de hidrogenare selectivă", de catre doctorand Trandafir Mihaela-Mirela.

"Comportarea unor materiale din patrimoniul cultural și arhivistic la iradierea cu radiații ionizante"

Anunț

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Viorica MELTZER

Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. ing. Catinca SECUIANU - Universitatea „POLITEHNICA” din București
2. C. S. I dr. Oana CARP – Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române „I. G. Murgulescu”
3. Conf. dr. Otilia-Ludmila CINTEZĂ – Universitatea din București

 

CV Drd Moise Ioan-Valentin

Rezumat teză (în lb. română)

Rezumat teză (în lb. engleză)

 

Presusținerea tezei de doctorat cu tema: ''Comportarea unor materiale din patrimoniul cultural și arhivistic la iradierea cu radiații ionizante''

În ziua de 4 octombrie 2018, ora 11.00, la Departamentul de Chimie Fizica va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema:
"Comportarea unor materiale din patrimoniul cultural si arhivistic la iradierea cu radiatii ionizante", de catre doctorand MOISE IOAN-VALENTIN.

"DEZVOLTAREA UNOR METODE DE ANALIZĂ PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR"

Anunț susținere teză de doctorat

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Irinel-Adriana BADEA
Referenţi oficiali:
1. C.S.I dr. Maria-Virginia COMAN – Universitatea „Babeș-Bloyai” din Cluj-Napoca;
2. Prof.dr.ing. Gabriel-Radu LUCIAN – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti;
3. Prof.dr.habil. Romeo-Iulian OLARIU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Rezumat Teză RO

Rezumat Teză ENG

CV Drd. PANAITESCU C. Georgeta-Simona (STAN)