“Obţinerea şi caracterizarea de noi combinaţii complexe ale unor biocationi cu liganzi pentaazmacrociclici”

În ziua de  4 aprilie 2014, ora  10.00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Obţinerea şi caracterizarea de noi combinaţii complexe ale unor  biocationi cu liganzi pentaazmacrociclici” de către  CICIOIU CRISTINA (căs. BUCUR)  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM        Rezumat ENG

“Combinaţii complexe cu liganzi azamacrociclici funcţionalizaţi cu amide heterociclice – sinteză, caracterizare şi activitate biologică”

În ziua de  31 martie 2014, ora  15.00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe cu liganzi azamacrociclici funcţionalizaţi cu amide heterociclice – sinteză, caracterizare şi activitate biologică” de către  PĂTRAŞCU FLORENTINA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM       Rezumat ENG

“Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale din seria 3d cu liganzi de tip azol, ca materiale cu activitate biologică”

În ziua de  31 martie 2014, ora  13.00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale din seria 3d cu liganzi de tip azol, ca materiale cu activitate biologică” de către  VLAICU IOANA-DORINA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM         Rezumat ENG

Combinaţii complexe cu derivaţi azometinici ai diaminelor şi dicetonelor

 

În ziua de 21 februarie 2014, ora 10.00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe cu derivaţi azometinici ai diaminelor şi dicetonelor” de către STAN IONELA (căs. ALAN) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.       Rezumat ROM      Rezumat ENG

Contribuţii la studiul radioactivităţii mediului ambiant

Contribuţii la studiul radioactivităţii mediului ambiant

În ziua de 15 noiembrie 2013, ora 12.00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Contribuţii la studiul radioactivităţii mediului ambiant de către SIMION ELENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.               Rezumat ROM        Rezumat ENG