Studiul fizico-chimic al unor amestecuri cu aplicaţii în industria farmaceutică

În ziua de 26 septembrie  2013, ora 10.00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Studiul fizico-chimic al unor amestecuri cu aplicaţii în industria farmaceutică de către MARINESCU DANIELA-CRINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.        Rezumat ROM          Rezumat ENG

Noi căi de sinteză în chimia clusterilor magnetici 3d-4f

În ziua de 24 septembrie 2013, ora 12.00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Noi căi de sinteză în chimia clusterilor magnetici 3d-4f de către DINCĂ ALINA-SIMONA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.            Rezumat ROM        Rezumat ENG

Noi biosenzori pe baza unui design raţional al interfeţei biomoleculă-traductor

În ziua de 20 septembrie 2013, ora 12.30 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Noi biosenzori pe baza unui design raţional al interfeţei biomoleculă-traductor” de către ZAMFIR LUCIAN-GABRIEL în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.           Rezumat ROM      Rezumat ENG

 

Hidrogenarea asimetrică a dublei legături C=N pe catalizatori de tip CSILP şi CSILC

În ziua de 22 februarie 2013, ora 11,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Hidrogenarea asimetrică a dublei legături C=N pe catalizatori de tip CSILP şi CSILC” de către PODOLEAN IUNIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.          Rezumat ROM      Rezumat ENG

Study of some biological compounds by macrocyclic receptors/Studiul unor compuşi biologici cu receptori macrociclici

În ziua de 20 februarie 2013, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Study of some biological compounds by macrocyclic receptors/Studiul  unor compuşi biologici cu receptori macrociclici” de către STANCU ANA-DELIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.      Rezumat ROM       Rezumat ENG