“Contribuţii la studiul şi caracterizarea proceselor de degradare a materialelor polimerice electroizolante în câmpuri de radiaţii ionizante de mare energie”

În ziua de  31 octombrie  2014, ora 10.00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2)  al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Contribuţii la studiul şi caracterizarea proceselor de degradare a materialelor polimerice electroizolante în câmpuri de radiaţii ionizante de mare energie” de către   LUNGULESCU EDUARD-MARIUS  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.                     Rezumat ROM          Rezumat ENG 

 

“Mecanisme moleculare implicate în bioacumularea ionilor metalici”

În ziua de  24 octombrie  2014, ora 10.00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2)  al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Mecanisme moleculare implicate în bioacumularea ionilor metalici” de către   COCÎRLĂ LAVINIA-LILIANA (căs. RUŢĂ)  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.           Rezumat ROM      

Rezumat ENG

 

“Combinaţii complexe ale unor ioni metalici 3d cu liganzi derivaţi de la 1, 2, 4-triazol care prezintă diverse tipuri de activitate biologică”

În ziua de  20 iunie 2014, ora  10.00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe ale unor ioni metalici 3d cu liganzi derivaţi de la 1, 2, 4-triazol care prezintă diverse tipuri de activitate biologică” de către  CALU LARISA-NICOLETA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.    

Rezumat ROM        Rezumat ENG

 

“Obţinerea şi caracterizarea de noi combinaţii complexe ale unor biocationi cu liganzi pentaazmacrociclici”

În ziua de  4 aprilie 2014, ora  10.00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Obţinerea şi caracterizarea de noi combinaţii complexe ale unor  biocationi cu liganzi pentaazmacrociclici” de către  CICIOIU CRISTINA (căs. BUCUR)  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM        Rezumat ENG

“Combinaţii complexe cu liganzi azamacrociclici funcţionalizaţi cu amide heterociclice – sinteză, caracterizare şi activitate biologică”

În ziua de  31 martie 2014, ora  15.00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe cu liganzi azamacrociclici funcţionalizaţi cu amide heterociclice – sinteză, caracterizare şi activitate biologică” de către  PĂTRAŞCU FLORENTINA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM       Rezumat ENG