Presusținerea tezei de doctorat cu titlul: "Sinteza de noi derivati heteroaromatici utilizand reacția de cuplare Sonogashira"

În ziua de 25 martie 2016, ora 12.00, la Departamentul de Chimie organica, biochimie și cataliză,

va avea loc presusținerea  tezei de doctorat cu titlul:

"Sinteza de noi derivati heteroaromatici utilizand reacția de cuplare Sonogashira",

de catre doctorand Arnautu Anca-Luciana (căs. Păun). 

"Sisteme supramoleculare polimetalice obținute prin utilizarea de liganzi compartimentali sau nesimetrici"

În ziua de 1 aprilie 2016, ora 11.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

Sisteme supramoleculare polimetalice obținute prin utilizarea de liganzi compartimentali sau nesimetrici,  

 

de către

 

CERNEA Paula (căs. CUCOȘ)

 

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

Prof. dr. Vasile Pârvulescu

 

Conducător doctorat:

Prof. dr. Marius Andruh

 

Referenţi oficiali:

1.Prof. dr. Tudor Roșu – Universitatea din București;

2.Prof. dr. Cristian Silvestru – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;

3.C. S. I dr. Otilia Costișor – Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

Rezumat ROM        Rezumat ENG

"Complecși ai cuprului (II), nichelului (II) și paladiului (II) cu liganzi derivați de la 4-feniltiosemicarbazidă și tiocarbohidrazidă"

În ziua de 18 decembrie 2015, ora 11.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: "Complecși ai cuprului (II), nichelului (II) și paladiului (II) cu liganzi derivați de la 4-feniltiosemicarbazidă și tiocarbohidrazidă", de către ILIEȘ DIANA-CAROLINA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza poate fi consultată la biblioteca facultății.

Rezumat ROM        Rezumat ENG

 

“Senzori electrochimici modificaţi pentru determinarea Nicotinamid Adenin Dinucleotidei”

În ziua de  20 noiembrie 2015, ora  10,30  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Senzori electrochimici modificaţi pentru determinarea Nicotinamid Adenin Dinucleotidei” de către  ISTRATE OANA-MARIA (CĂS. DUMITRAŞCU)  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM         Rezumat ENG

“Markeri de autenticitate şi calitate ai vinurilor evaluaţi prin tehnici analitice avansate”

 

În ziua de  13 noiembrie 2015, ora  13,00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Markeri de autenticitate şi calitate ai vinurilor evaluaţi prin tehnici analitice avansate” de către  BIRĂRUŢI ELISABETA-IRINA (căs. Geană) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM      Rezumat ENG