Homometallic and Heterometallic Complexes of Compartmental and Non-Compartmental Schiff-base Ligands and Their Magnetic and Luminescent Properties

În ziua de 5 februarie 2013, ora 12,00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Homometallic and Heterometallic Complexes of Compartmental and Non-Compartmental Schiff-base Ligands and Their Magnetic and Luminescent Properties” de către MASOOD SARWAR în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.         Rezumat ROM     Rezumat ENG

Contribuţii la identificarea, separarea şi dozarea unor principii active din plante de interes farmaceutic

În ziua de 1 februarie 2013, ora 10,00 în  Amf. “Eugen Angelescu” (P2) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Contribuţii la identificarea, separarea şi dozarea unor principii active din plante de interes farmaceutic” de către PŞEGALINSCHI IULIANA (CĂS. STOICESCU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.       Rezumat ROM      Rezumat ENG

Obţinerea de noi electrozi modificaţi chimic cu proprietăţi electrocatalitice îmbunătăţite

În ziua de 11 ianuarie 2013, ora 10,00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Obţinerea de noi electrozi modificaţi chimic cu proprietăţi  electrocatalitice îmbunătăţite de către TEODORESCU FLORINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.           Rezumat ROM        Rezumat ENG

Obţinerea şi caracterizarea unor raşini schimbătoare de ioni funcţionalizate cu grupe formatoare de complecşi prin procese de schimb ionic

În ziua de 18 ianuarie 2013, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Obţinerea şi  caracterizarea unor raşini schimbătoare  de ioni funcţionalizate cu grupe formatoare de complecşi prin procese de schimb ionic” de către RADU CRISTIAN-FLORIN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.     Rezumat ROM        Rezumat ENG

Noi catalizatori heterogeni pentru reacţii de formare de legături C-N şi C-C

În ziua de 21 decembrie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Noi catalizatori heterogeni pentru reacţii de formare de legături C-N şi C-C” de către BESNEA ELENA-MĂDĂLINA (CĂS. CIOBANU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.       Rezumat ROM      Rezumat ENG