Noi biosenzori pe baza unui design raţional al interfeţei biomoleculă-traductor

În ziua de 20 septembrie 2013, ora 12.30 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Noi biosenzori pe baza unui design raţional al interfeţei biomoleculă-traductor” de către ZAMFIR LUCIAN-GABRIEL în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.           Rezumat ROM      Rezumat ENG

 

Hidrogenarea asimetrică a dublei legături C=N pe catalizatori de tip CSILP şi CSILC

În ziua de 22 februarie 2013, ora 11,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Hidrogenarea asimetrică a dublei legături C=N pe catalizatori de tip CSILP şi CSILC” de către PODOLEAN IUNIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.          Rezumat ROM      Rezumat ENG

Study of some biological compounds by macrocyclic receptors/Studiul unor compuşi biologici cu receptori macrociclici

În ziua de 20 februarie 2013, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Study of some biological compounds by macrocyclic receptors/Studiul  unor compuşi biologici cu receptori macrociclici” de către STANCU ANA-DELIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.      Rezumat ROM       Rezumat ENG

Homometallic and Heterometallic Complexes of Compartmental and Non-Compartmental Schiff-base Ligands and Their Magnetic and Luminescent Properties

În ziua de 5 februarie 2013, ora 12,00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Homometallic and Heterometallic Complexes of Compartmental and Non-Compartmental Schiff-base Ligands and Their Magnetic and Luminescent Properties” de către MASOOD SARWAR în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.         Rezumat ROM     Rezumat ENG

Contribuţii la identificarea, separarea şi dozarea unor principii active din plante de interes farmaceutic

În ziua de 1 februarie 2013, ora 10,00 în  Amf. “Eugen Angelescu” (P2) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Contribuţii la identificarea, separarea şi dozarea unor principii active din plante de interes farmaceutic” de către PŞEGALINSCHI IULIANA (CĂS. STOICESCU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.       Rezumat ROM      Rezumat ENG