Obţinerea şi caracterizarea unor raşini schimbătoare de ioni funcţionalizate cu grupe formatoare de complecşi prin procese de schimb ionic

În ziua de 18 ianuarie 2013, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Obţinerea şi  caracterizarea unor raşini schimbătoare  de ioni funcţionalizate cu grupe formatoare de complecşi prin procese de schimb ionic” de către RADU CRISTIAN-FLORIN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.     Rezumat ROM        Rezumat ENG

Noi catalizatori heterogeni pentru reacţii de formare de legături C-N şi C-C

În ziua de 21 decembrie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Noi catalizatori heterogeni pentru reacţii de formare de legături C-N şi C-C” de către BESNEA ELENA-MĂDĂLINA (CĂS. CIOBANU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.       Rezumat ROM      Rezumat ENG

 

Studiul experimental şi teoretic al unor interacţii moleculare

În ziua de 23 noiembrie 2012, ora 12.00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Studiul experimental şi teoretic al unor interacţii moleculare de către SANDU ROMICĂ în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.        Rezumat ROM      Rezumat ENG

 

 

 

Arhivă

 

 • "Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale cu cetone şi derivaţi azometinici ai cetonelor"

 

 

În ziua de 2 noiembrie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Eugen Angelescu” (P2) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale cu cetone si derivaţi azometinici ai cetonelor ” de către GHEORGHE IULIANA (cas. IGNAT) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.        Rezumat ROM   Rezumat ENG

 

 
 • “Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale cu hidrazone ale hidrazidei acidului izonicotinic”

 

În ziua de 26 octombrie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Eugen Angelescu” (P2) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale cu hidrazone ale hidrazidei acidului izonicotinic” de către ABABEI LUCICA-VIORICA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.        Rezumat ROM    Rezumat ENG


 
 • Sinteza de noi inhibitori pentru enzime şi sisteme celulare enzimo-defective. Aplicaţii în biochimie şi  chimia macromoleculară

 

În ziua de 13 noiembrie  2012, ora 12,00 în  Sala de Consiliu al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Sinteza de noi inhibitori pentru enzime şi sisteme celulare enzimo-defective. Aplicaţii în biochimie şi  chimia macromoleculară de către DUMITRU IOANA (CĂS. NICOLAU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.  Rezumat ROM       Rezumat ENG

  • "Studiu chimico-analitic al corelaţiilor între conţinutul de microelemente din organismul animal şi concentraţiile acestora din dietele de hrană îmbogăţite cu plante şi extracte din plante"

 

În ziua de 27 septembrie  2012, ora 14,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “"Studiu chimico-analitic al corelaţiilor între conţinutul de microelemente din organismul animal şi concentraţiile acestora din dietele de hrană îmbogăţite cu plante şi extracte din plante" de către UNTEA ARABELA - ELENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.   Rezumat ROM        Rezumat ENG


 • “Studii electrochimice şi spectrale ale reactivităţii în procese redox a unor medicamente antitumorale cu structură antraciclinică”

 

 

În ziua de 28 septembrie 2012, ora 12.00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Studii electrochimice şi spectrale ale reactivităţii în procese redox a unor medicamente antitumorale cu structură antraciclinică de către ŞERBĂNESCU (ANGHELACHE) IULIANA-FRANCISCA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.      Rezumat ROM     Rezumat ENG

 

  

 • “Mecanismul de separare în cromatografia de lichide prin perechi ionice: studiul comportării unor oxime cu caracter cationic”

 

În ziua de 27 septembrie 2012, ora 10,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Mecanismul de separare în cromatografia de lichide prin perechi ionice: studiul comportării unor oxime cu caracter cationic” de către FLOREA MEDEEA-IOANA (RĂDULESCU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.    Rezumat ROM   Rezumat ENG

 


 

 • “Studii comparative de retenţie a compuşilor polari prin extracţie în fază solidă şi cromatografie de lichide”

 

În ziua de 26 septembrie 2012, ora 10,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Studii comparative de retenţie a compuşilor polari prin extracţie în fază solidă şi cromatografie de lichide” de către BACALUM ELENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.       Rezumat ROM        Rezumat ENG • “Cinetica inactivării enzimatice modulată de aditivi”

 

În ziua de 25 septembrie 2012, ora 10.00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Cinetica inactivării enzimatice modulată de aditivi de către CANTEMIR ANCA-RUXANDRA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.       Rezumat ROM     Rezumat ENG

 


 • “Adezivi cu mediu de dispersie apos pe bază de elastomeri”

 

 

În ziua de 5 septembrie 2012, ora 10.00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Adezivi cu mediu de dispersie apos pe bază de elastomeri de către ALEXANDRESCU LAURENŢIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.      Rezumat ROM     Rezumat ENG

 

 • “Cinetica degradării oxidative a unor poluanţi fenolici în mediul apos”

 

În ziua de 12 septembrie 2012, ora 13,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Cinetica degradării oxidative a unor poluanţi fenolici în mediul apos de către OLMAZU CĂTĂLINA-FLORENTINA (TROFOŞILĂ) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.        Rezumat ROM     Rezumat ENG

 
 • “Aplicaţii ale tehnicilor bazate pe spectrometrie atomică şi moleculară în analiza criminalistică a documentelor pe suport celulozic”

 

În ziua de 6 iulie  2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Aplicaţii ale tehnicilor bazate pe spectrometrie atomică şi moleculară în analiza criminalistică a documentelor pe suport celulozic” de către UDRIŞTIOIU FLORIN-MIHAI în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Strategii de dezvoltare şi validare a metodelor lichid cromatografice aplicate în industria farmaceutică”

 

În ziua de 5 iulie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Strategii de dezvoltare şi validare a metodelor lichid cromatografice aplicate în industria farmaceutică” de către ALBU MONICA-PETRONELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

  • “Evaluarea stabilităţii şi reconversiei în validarea metodelor bioanalitice”

 

În ziua de 8 iunie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Evaluarea stabilităţii şi reconversiei în validarea metodelor bioanalitice” de către GHEORGHE MIHAELA-CRISTINA (BRĂNESCU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

  

 • “Heterodinuclear 3d-4f complexes as tectons in obtaining new magnetic and luminescent materials/Complecşi heterodinucleari 3d-4f folosiţi drept tectoni în obţinerea de noi materiale cu proprietăţi magnetice şi luminescente”

În ziua de 25 mai 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Heterodinuclear 3d-4f complexes as tectons in obtaining new magnetic and luminescent materials/Complecşi heterodinucleari 3d-4f folosiţi drept tectoni în obţinerea de noi materiale cu proprietăţi magnetice şi luminescente” de către PĂSĂTOIU TRAIAN-DINU în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Rezumat ROM

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

  • “Filme organice subţiri pe suport de siliciu”

În ziua de 30 martie 2012, ora 12,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Filme organice subţiri pe suport de siliciu de cătreNEGHINĂ (IGNAT) TEODORA-MAGDALENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 • “Corelaţii între retenţia LC şi structura unor poluanţi organici din apă şi sol”

 

În ziua de 23 martie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Corelaţii între retenţia LC şi structura unor poluanţi organici din apă şi sol” de către PETRE JANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Evaluarea riscurilor asociate reacţiilor explozive în sisteme condensate”

 

În ziua de 24 februarie 2012, ora 12,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Evaluarea riscurilor asociate reacţiilor explozive în sisteme condensate de către MIREA (PANDELE-CUŞU) JEANINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Contribuţii la studiul unor derivaţi cloruraţi/contaminanţi prin metoda gazcromatografică cuplată cu spectrometria de masă. Modelarea unor procese de adsorbţie specifice ”

 

 

În ziua de 21 februarie 2012, ora 12,00 în  Sala de Consiliu al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Contribuţii la studiul unor derivaţi cloruraţi/contaminanţi prin metoda gazcromatografică cuplată cu spectrometria de masă. Modelarea unor procese de adsorbţie specifice ” de către ALEXANDRU (MÎNDRILĂ) CARMEN-GEORGIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Suprafeţe nanostructurate modificate şi aplicaţiile acestora”

În ziua de 13 februarie 2012, ora 14,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Suprafeţe nanostructurate modificate şi aplicaţiile acestora de către BRĂGARU FLORENTINA-ADINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 • “Studii asupra injecţiei volumelor mari de probă în cromatografia de lichide în faza inversă”

În ziua de 10 februarie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Studii asupra injecţiei volumelor mari de probă în cromatografia de lichide în faza inversă” de către UDRESCU ŞTEFAN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

  • “Combinaţii complexe cu proprietăţi antimicrobiene care conţin ca liganzi acizi carboxilici nesaturaţi”

 

În ziua de 20 ianuarie 2012, ora 13,30 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Combinaţii complexe cu proprietăţi antimicrobiene care conţin ca liganzi acizi carboxilici nesaturaţi” de către VASILE GINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Optimizarea controlului chimico-analitic şi monitorizarea poluării apei cu substanţe organice prioritar periculoase”

 

 

În ziua de 20 ianuarie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Optimizarea controlului chimico-analitic şi monitorizarea poluării apei cu substanţe organice prioritar periculoase” de către CRUCERU IOANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 • “Metode de analiză bazate pe luminescenţă în controlul poluării mediului şi al calităţii produselor”
 

În ziua de 27 ianuarie 2012, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Metode de analiză bazate pe luminescenţă în controlul poluării mediului şi al calităţii produselor” de către CHIVULESCU IOAN-ALEXANDRU în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 • “ Metode de determinare voltametrică a unor cationi metalici din probe de ape utilizând electrozi modificaţi chimic”

 

În ziua de 13  ianuarie  2011, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “ Metode de determinare voltametrică a unor cationi metalici din probe de ape utilizând electrozi modificaţi chimic” de către ANGHEL (POPA) DANA-ELENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii. • Cromatografia de lichide ca tehnică analitică în protocolul de caracterizare a coloranţilor naturali şi pigmenţilor organici din obiecte de muzeu”

 

În ziua de 16 decembrie 2011, ora 1000în Amfiteatrul Grigore Popa al  Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctoratintitulată:Cromatografia de lichide ca tehnică analitică în protocolul de caracterizare a coloranţilor naturali şi pigmenţilor organici din obiecte de muzeu”de către Irina Petroviciu în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Controlul calităţii tuşurilor şi tonerelor de imprimantă utilizate la imprimarea documentelor”

 

În ziua de 16 decembrie 2011, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Controlul calităţii tuşurilor şi tonerelor de imprimantă utilizate la imprimarea documentelor” de către HOLBAN (UDRIŞTIOIU) ELENA-GABRIELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii. • “Performanţe detergente corelate cu protecţia mediului”

 

 

În ziua de 12 decembrie 2011, ora 9,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Performanţe detergente corelate cu protecţia mediului de către STOICA (CRISTESCU) GABRIELA-GINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Studiul unor procese redox implicând hemina pe electrozi clasici şi semiconductori”

 

În ziua de 25 noiembrie  2011, ora 10,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Studiul unor procese redox implicând hemina pe electrozi clasici şi semiconductori de către TOADER ANA-MARIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.


 

 • “Parteneri nucleofili şi acceptori de electroni implicaţi în procese mediate de transportori macrociclici”

 

În ziua de 25 noiembrie  2011, ora 12,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Parteneri nucleofili şi acceptori de electroni implicaţi în procese mediate de transportori macrociclici de către BRĂNOIU (HRISTEA) ELENA-NUŞA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

  • “Spectroelectrochimia interacţiilor medicament-glutation pe electrozi simpli şi modificaţi”

 

În ziua de 14 octombrie 2011, ora 12,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Spectroelectrochimia interacţiilor medicament-glutation pe electrozi simpli şi modificaţi de către LATUS ALINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii. • “ Evaluarea transformării in situ a poluanţilor organici persistenţi (Assessment of the in situ transformation of persistent organic pollutants”

 

În ziua de 7 octombrie 2011, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “ Evaluarea transformării in situ a poluanţilor organici persistenţi (Assessment of the in situ transformation of persistent organic pollutants” de către BADEA SILVIU-LAURENŢIU în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.


 • “Studiul calităţii aerului atmosferic în zone urbane. Caracterizarea fizico-chimică a particulelor materiale în suspensie din aerul atmosferic şi rolul lor în unele procese fizico-chimice”

 

În ziua de 23 septembrie 2011, ora 10,00 în  Amfiteatrul (P2) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Studiul calităţii aerului atmosferic în zone urbane. Caracterizarea fizico-chimică a particulelor materiale în suspensie din aerul atmosferic şi rolul lor în unele procese fizico-chimice” de către OLARU ELENA-ALINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 
 • “Determinarea unor antioxidanţi şi a capacităţii antioxidante totale a unor probe complexe”

În ziua de 16 septembrie 2011, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Determinarea unor antioxidanţi şi a capacităţii antioxidante totale a unor probe complexe” de către POPA CLAUDIA-VALENTINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.


 
 • "Contribuţii la studiul surselor naturale de radon din România şi evaluarea riscului radiologic pentru populaţia expusă"
 
În ziua de 9 septembrie 2011, ora 12.00, în amfiteatrul R1 al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:
"Contribuţii la studiul surselor naturale de radon din România şi evaluarea riscului radiologic pentru populaţia expusă" de către VASILESCU CARMEN-ELISABETA (MANEA) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Sinteze catalitice heterogene de intermediari pentru chimicale fine”

 

În ziua de 23 septembrie 2011, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Sinteze catalitice heterogene de intermediari pentru chimicale fine” de către CANDU NATALIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Recunoaşterea moleculară a unor compuşi de interes biologic cu receptori macrociclici funcţionalizaţi”

 

În ziua de 22 iulie 2011, ora 10,30 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Recunoaşterea moleculară a unor compuşi de interes biologic cu receptori macrociclici funcţionalizaţi” de către KIM LIDIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Biomateriale pe bază de colagen şi extracte din plante pentru tratarea leziunilor dermice”

 

În ziua de 7 iulie 2011, ora 12,00 în  Amfiteatrul “Gheorghe Spacu ” (R1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Biomateriale pe bază de colagen şi extracte din plante pentru tratarea leziunilor dermice de către ŞULEA DORIN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.


 

 • “Noi derivaţi heterociclici pentaatomici cu posibilă activitate biologică”

 

În ziua de 23 iunie  2011, ora 12,00 în  Amf. A 1 (Şos. Panduri 90-92) al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Noi derivaţi heterociclici pentaatomici cu posibilă activitate biologică” de către POPESCU (PARASCHIVESCU) CODRUŢA-CONSTANŢA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.


 

 • “Structuri dirijate de “compuşi inteligenţi” pentru aplicaţii analitice şi biomedicale”

 

În ziua de 14 iunie  2011, ora 12,00 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Structuri dirijate de “compuşi inteligenţi” pentru aplicaţii analitice şi biomedicale” de către BĂRĂŢOIU RODICA-DANIELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.


 

 • “Aplicaţii GC/MS pentru caracterizarea matricilor organice iradiate”

 

În ziua de 10 iunie  2011, ora 10,30 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Aplicaţii GC/MS pentru caracterizarea matricilor organice iradiate” de către VÎRGOLICI MARIAN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Metode oxidative enzimatice de degradare a compuşilor fenolici”

 

În ziua de 27 mai  2011, ora 10,00 în  Amf. “I.G.Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Metode oxidative enzimatice de degradare a compuşilor fenolici” de către BABALIGEA IRINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 • “Contribuţii la studiu interacţiilor moleculare liganzi-biopolimeri prin metode spectrale”

 

În ziua de 27 mai 2011, ora 12,00 în  Amf. “I. G. Murgulescu”  (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Contribuţii la studiu interacţiilor moleculare liganzi-biopolimeri prin metode spectrale” de către VÂRLAN AURICA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 

 • “Obţinerea  şi funcţionalizarea nanoparticulelor stimulabile extern. Medii de reticulare şi  monitorizare biochimică”

 

În ziua de 20 mai 2011, ora 11,30 în  Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Obţinerea  şi funcţionalizarea nanoparticulelor stimulabile extern. Medii de reticulare şi  monitorizare biochimică” de către IORDACHE PETRIŞOR-ZAMORA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 •  Degradarea clorbenzenului prin fotoliză directă, fotoliză asistată UV/H2Oşi fotocataliză UV/TiO2. Elaborarea unui reactor solar pentru tratarea apelor”

 

În ziua de 29 aprilie 2011, ora 10,30 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Degradarea clorbenzenului prin fotoliză directă, fotoliză asistată UV/H2Oşi fotocataliză UV/TiO2. Elaborarea unui reactor solar pentru tratarea apelor de către NIŢOI  INES în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 

 • “Catalizatori complecşi organo-metalici pentru oxidarea alchenelor” 

 

În ziua de  11 februarie 2011, ora  12,00 în  Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1)  al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Catalizatori complecşi organo-metalici pentru oxidarea alchenelor” de către  RABABOC RODICA (IONESCU) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.


 

 • “Contribuţii  la studiul  parametrilor  fizico-chimici şi radiochimici ai apei folosite  ca mediu de stocare pentru combustibilul nuclear uzat”

 

În ziua de  10 februarie 2011, ora  10,00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Contribuţii  la studiul  parametrilor  fizico-chimici şi radiochimici ai apei folosite  ca mediu de stocare pentru combustibilul nuclear uzat” de către  GRIGORE (NEACŞU) ELENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 •  “Contribuţii  la studiul  comportării şi proprietăţilor peliculelor nemetalice în câmp de radiaţii ionizante”

 

În ziua de  10 februarie 2011, ora  12,00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Contribuţii  la studiul  comportării şi proprietăţilor peliculelor nemetalice în câmp de radiaţii ionizante” de către   FRĂŢILĂ (PÎRVU) RODICA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • Influenţa parametrilor externi asupra caracteristicilor proceselor radiative/neradiative pentru unii heterocicli aromatici cu potenţiale aplicaţii biomedicale şi pentru unele medicamente” 

 

În ziua de  15 decembrie  2010, ora  12,00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Influenţa parametrilor externi asupra caracteristicilor proceselor radiative/neradiative pentru unii heterocicli aromatici cu potenţiale aplicaţii biomedicale şi pentru unele medicamente” de către  MATEI IULIA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Senzori pe bază de sisteme micro şi nanocoloidale pentru caracterizarea şi detecţia unor principii active medicamentoase”


În ziua de  10 decembrie  2010, ora  12,00 în  Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1)   al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Senzori pe bază de sisteme micro şi nanocoloidale pentru caracterizarea şi detecţia unor principii active medicamentoase” de către  DRĂGAN (OLARU) ANDREEA-GABRIELA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 


 

 • “Chimia şi structura electronică a compuşilor sim-octahidroacridinici” 

 

În ziua de  3 decembrie  2010, ora  12,00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Chimia şi structura electronică a compuşilor sim-octahidroacridinici” de către  MARINESCU MARIA  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

 

 

 •  

  “Dispersii coloidale cu proprietăţi peliculogene”

 

 

În ziua de 26 noiembrie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Dispersii coloidale cu proprietăţi peliculogene” de către MILITARU (STĂNESCU) NICULINA-VIORICA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la bibliotecafacultăţii.

 


 

 • “Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale cu 2-piridilcetone şi baze Schiff derivate”

 

În ziua de 8 octombrie 2010, ora 12,00 în Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale cu 2-piridilcetone şi baze Schiff derivate” de către TĂTUCU MARIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 

 • “Sisteme dozimetrice bazate pe radiotermoluminescenţă”

 

În ziua de 24 septembrie 2010, ora 12,00 în Amf. “I.G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Sisteme dozimetrice bazate pe radiotermoluminescenţă” de către NEDELCU GEORGIANA-MĂDĂLINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Analitical methods for the determination of radionuclides in environmental samples”

 

În ziua de 10 septembrie 2010, ora 12,00 în Amf. “I.G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Analitical methods for the determination of radionuclides in environmental samples” de către CREŢU MIRELA-SIMONA căs. VASILE în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Combinaţii complexe ale metalelor tranziţionale cu baze Schiff polidentate”

 

În ziua de 9 septembrie 2010, ora 14,00 în Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Combinaţii complexe ale metalelor tranziţionale cu baze Schiff polidentate” de către DIANU MARIANA-LOREDANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • "Sinteze de arilderivaţi cu proprietăţi fizico-chimice prestabilite ca urmare a unui design molecular dirijat”

 

În ziua de 7 iunie 2010, ora 12,00 în Sala 81 (Panduri) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Sinteze de arilderivaţi cu proprietăţi fizico-chimice prestabilite ca urmare a unui design molecular dirijat” de către RĂILEANU ANA-CRISTINA căs. RĂDUŢIU în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Dezvoltarea unor metode de calcul ale limitelor de expunere la diverşi poluanţi din date fizico-chimice. Aplicaţii în igiena industrială şi ecotoxicologie”

 

În ziua de 30 aprilie 2010, ora 13,00 în Amf. “I. G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Dezvoltarea unor metode de calcul ale limitelor de expunere la diverşi poluanţi din date fizico-chimice. Aplicaţii în igiena industrială şi ecotoxicologie” de către DONE ROXANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Geometria unor ioni metalici în complecşi cu baze Schiff şi tiosemicarbazone”

 

În ziua de 16 aprilie 2010, ora 13,30 în Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Geometria unor ioni metalici în complecşi cu baze Schiff şi tiosemicarbazone” de către PAHONŢU ELENA-MIHAELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Determinarea conţinutului mineral şi speciaţiei unor elemente în diferite categorii de ape subterane din România”

 

În ziua de 23 aprilie 2010, ora 12,00 în Amf. “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Determinarea conţinutului mineral şi speciaţiei unor elemente în diferite categorii de ape subterane din România” de către TUDORACHE ALIN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Studiul produşilor de coroziune formaţi pe oţeluri utilizate în construcţii în diferite condiţii de exploatare în vederea optimizării protecţiei anticorozive”

 

În ziua de 16 aprilie 2010, ora 11,00 în Amf. “I. G. Murgulescu” al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul produşilor de coroziune formaţi pe oţeluri utilizate în construcţii în diferite condiţii de exploatare în vederea optimizării protecţiei anticorozive” de către SOARE AUREL în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “Contribuţii la studiul confirmării bacteriologice în diagnosticul tuberculozei pulmonare”

În ziua de 9 aprilie 2010, ora 12,00 în Sala 81 al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Contribuţii la studiul confirmării bacteriologice în diagnosticul tuberculozei pulmonare” de către TOADER ELENA-CORINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Compuşi coordinativi obţinuţi în reacţia dintre dioli şi azotaţi metalici cu precursori pentru oxizi simpli şi micşti. Caracterizare şi stabilitate termică”

 

 

În ziua de 26 martie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “I.G. Murgulescu” (R 2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Compuşi coordinativi obţinuţi în reacţia dintre dioli şi azotaţi metalici cu precursori pentru oxizi simpli şi micşti. Caracterizare şi stabilitate termică” de către DUMITRU RALUCA-DIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Degradarea fotocatalitică a compuşilor vezicanţi şi neurotoxici utilizând sisteme catalitice bazate pe dioxid de titan”

 

În ziua de 19 martie 2010, ora 11,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Degradarea fotocatalitică a compuşilor vezicanţi şi neurotoxici utilizând sisteme catalitice bazate pe dioxid de titan” de către NEAŢU ŞTEFAN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Efectul temperaturii şi radiaţiilor gamma asupra calităţii produselor industrializate din fructe”

 

În ziua de 19 martie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Efectul temperaturii şi radiaţiilor gamma asupra calităţii produselor industrializate din fructe” de cătreCONSTANTINOVICI MARIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 • “Baza Schiff ale 5-pirazolonei şi ale unor aminoacizi ca liganzi în complecşi metalici”

 

În ziua de 12 martie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Baza Schiff ale 5-pirazolonei şi ale unor aminoacizi ca liganzi în complecşi metalici” de către PĂSCULESCU IULIANA-SIMONA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Mecanismul de retenţie în cromatografia de lichide în fază inversă cu eluţie izocratică. Modelare şi parametri extraanalitici”

 

În ziua de 26 martie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Mecanismul de retenţie în cromatografia de lichide în fază inversă cu eluţie izocratică. Modelare şi parametri extraanalitici” de către GALAON TOMA-GRIGORE în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 

 • “Studiul  termodinamic al unor amestecuri binare în fază condensată”

 

În ziua de 26 februarie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul termodinamic al unor amestecuri binare în fază condensată” de către PINCU ELENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Cuplajul LC/MS în separarea şi determinarea substanţelor active din fluide biologice”

 

În ziua de 19 februarie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Cuplajul LC/MS în separarea şi determinarea substanţelor active din fluide biologice” de către ALBU FLORIN-DANIEL în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • Caracterizarea termodinamică a sistemelor de natură organică în condiţii extreme de presiune

 

În ziua de 19 februarie 2010, ora 14,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Caracterizarea termodinamică a sistemelor de natură organică în condiţii extreme de presiune de cătreBOGATU CRISTINA-AURICA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “N- şi O-acilarea heterogenă a unor aminoderivaţi alifatici”

 

În ziua de 15 februarie 2010, ora 13,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “N- şi O-acilarea heterogenă a unor aminoderivaţi alifatici” de către MUSTEAŢĂ MARIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • Complecşi ai unor metale tranziţionale cu liganzi derivaţi de la hidrazidele acizilor aril-sulfonil-benzoici cu potenţială activitate biologică

 

În ziua de 12 februarie 2010, ora 12,00 în Amfiteatrul “E. Angelescu ” (P2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Complecşi ai unor metale tranziţionale cu liganzi derivaţi de la hidrazidele acizilor aril-sulfonil-benzoici cu potenţială activitate biologică de către ANGHELUŞIU MĂDĂLINA-VERONICA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Catalizatori pentru transestrificarea uleiurilor şi grăsimilor naturale”

 

În ziua de 10 februarie 2010, ora 11,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Catalizatori pentru transestrificarea uleiurilor şi grăsimilor naturale” de către VERZIU MARIAN-NICOLAE în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Eliminarea arsenului din ape utilizând sorbenţi hibrizi obţinuţi prin încapsularea oxidului de fier (III) hidratat în structuri polimerice de tip stiren-divinilbenzen.”

 

În ziua de 22 ianuarie 2010, ora 11,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Eliminarea arsenului din ape utilizând sorbenţi hibrizi obţinuţi prin încapsularea oxidului de fier (III) hidratat în structuri polimerice de tip stiren-divinilbenzen.” de către IEŞAN CARMEN-MIHAELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Structuri discrete şi extinse în chimia coordinativă construite prin utilizarea de liganzi bază Schiff tridentată şi liganzi ciano-bisfosfonat”

În ziua de 18 decembrie 2009, ora 14,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Structuri discrete şi extinse în chimia coordinativă construite prin utilizarea de liganzi bază Schiff tridentată şi liganzi ciano-bisfosfonat” de către MAXIM CĂTĂLIN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Complecşi cationici utilizaţi drept tectonic în construirea de arhitecturi supramoleculare polimetalice”

 

În ziua de 21 decembrie 2009, ora 11,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Complecşi cationici utilizaţi drept tectonic în construirea de arhitecturi supramoleculare polimetalice” de către ENE CRISTIAN-DUMITRU în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 

 • “Combinaţii complexe ale Mn (III). Arhitecturi supramoleculare şi proprietăţi magnetice”

 

În ziua de 21 decembrie 2009, ora 13,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Combinaţii complexe ale Mn (III). Arhitecturi supramoleculare şi proprietăţi magnetice” de către NĂSTASE SILVIU în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Perovschiţi pe suport. Sinteză, caracterizare şi aplicaţii catalitice”

În ziua de 18 decembrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Perovschiţi pe suport. Sinteză, caracterizare şi aplicaţii catalitice” de către POPESCU IONEL în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 
 


 

 • “Studiul interacţiilor coloizilor naturali cu coloranţi alimentari”

În ziua de 11 decembrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul interacţiilor coloizilor naturali cu coloranţi alimentari” de către CREŢU ROMICĂ în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 • “ Nitrogen heterocycles: synthesis by multicomponent reactions and construction of metal-ion directed protein arrays” (Heterociclii cu azot: sinteza prin reacţii multicomponent şi formarea de agregate enzimatice induse de ioni metalici)

În ziua de 4 decembrie 2009, ora 14,30 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

“ Nitrogen heterocycles: synthesis by multicomponent reactions and construction of metal-ion directed protein arrays” (Heterociclii cu azot: sinteza prin reacţii multicomponent şi formarea de agregate enzimatice induse de ioni metalici) de către MIHAELA MATACHE în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “Metode de control analitic al calităţii unor produse alimentare”

În ziua de 4 decembrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Metode de control analitic al calităţii unor produse alimentare” de către PISOSCHI AURELIA-MAGDALENA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 • “Geluri şi matrici colagene cu grade diferite de hidratare şi structură cvasisolidă pentru aplicaţii biomedicale”

În ziua de 4 decembrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Geluri şi matrici colagene cu grade diferite de hidratare şi structură cvasisolidă pentru aplicaţii biomedicale” de către ALBU MĂDĂLINA-GEORGIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Reacţii selective de hidrogenare de legături C=C şi formare de legături C-C pe catalizatori nanostructuraţi”

În ziua de 27 noiembrie 2009, ora 13,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Reacţii selective de hidrogenare de legături C=C şi formare de legături C-C pe catalizatori nanostructuraţi” de către NEAŢU FLORENTINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “Monitorizarea concentraţiilor speciilor metalice mobile din soluri şi sedimente antropizate. Trasabilitatea măsurărilor analitice de metale mobile în soluri şi sedimente”

În ziua de 20 noiembrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Monitorizarea concentraţiilor speciilor metalice mobile din soluri şi sedimente antropizate. Trasabilitatea măsurărilor analitice de metale mobile în soluri şi sedimente” de cătreVASILE GABRIELA-GEANINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Descompunerea fotocatalitică a compuşilor chimici cu potenţial de distrugere în masă utilizând sisteme catalitice hibride”

În ziua de 13 noiembrie 2009, ora 13,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Descompunerea fotocatalitică a compuşilor chimici cu potenţial de distrugere în masă utilizând sisteme catalitice hibride” de către COJOCARU BOGDAN-EUGEN în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 • “Combinaţii complexe cu tioliganzi”

În ziua de 20 noiembrie 2009, ora 14,00 în Amfiteatrul P1 al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Combinaţii complexe cu tioliganzi” de către MIHAI SONIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 
 


 

 • “Influenţa factorilor fizico-chimici asupra distribuţiei unor micropoluanţi în rezervaţia biosferei Delta Dunării”

 

În ziua de 30 octombrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul R 2 “I. G. Murgulescu” al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Influenţa factorilor fizico-chimici asupra distribuţiei unor micropoluanţi în rezervaţia biosferei Delta Dunării” de către TEODOROF LILIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “3d – 3d’ Heterobinuclear Complexes as Tectons Crystal Engineering”

În ziua de 9 octombrie 2009, ora 14,00 în Amfiteatrul P I al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “3d – 3d’ Heterobinuclear Complexes as Tectons Crystal Engineering” de către BRÂNZEA DIANA-GEORGIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Studiul chimico-analitic al mobilităţii unor ioni ai metalelor grele, în corelaţia apă de suprafaţă-sediment”

În ziua de 2 octombrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul chimico-analitic al mobilităţii unor ioni ai metalelor grele, în corelaţia apă de suprafaţă-sediment” de către  VASILE GEORGIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “Studiul fizico-chimic şi analitic al unor poluanţi din plante”

În ziua de 9 octombrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “Grigore Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul fizico-chimic şi analitic al unor poluanţi din plante” de către SOCEANU ALINA-DARIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “Studiul prin rezonanţă electronică de spin (RES) şi calorimetrie diferenţială de baleiaj (DSC) al efectelor radiaţiilor gama asupra unor aminoacizi”

În ziua de 25 septembrie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul prin rezonanţă electronică de spin (RES) şi calorimetrie diferenţială de baleiaj (DSC) al efectelor radiaţiilor gama asupra unor aminoacizi” de către NEACŞU ANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • "Studiul unor antioxidanţi naturali din speciile genului Echinacea”

În ziua de 14 septembrie 2009, ora 11,00 în Sala 81 al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul unor antioxidanţi naturali din speciile genului Echinacea” de către PALAGHICIUC GABRIELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 • “ Sinteza şi caracterizarea de noi piroloazine”

 

În ziua de 19 iunie 2009, ora 12,00 în Sala 81, Panduri al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “ Sinteza şi caracterizarea de noi piroloazine” de către MIU BARBU în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 
 


 

 • “Studii privind influenţa cantităţii unor macro- şi microelemente asupra calităţii vinurilor.”

În ziua de 12 iunie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul P I al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studii privind influenţa cantităţii unor macro- şi microelemente asupra calităţii vinurilor.” de către ARTIMON MIHAELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 
 


 

 • “Noi derivaţi din clasa 1,3-indandionei şi cumarinei cu posibilă acţiune biologică”

În ziua de 29 mai 2009, ora 12,00 în Sala 81 al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Noi derivaţi din clasa 1,3-indandionei şi cumarinei cu posibilă acţiune biologică” de către STAN DANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Contribuţii la studiul compuşilor steroidici marcaţi cu izotopi ai hidrogenului şi aplicaţii ale acestora în domeniul ştiinţelor vieţii”

În ziua de 25 mai 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R II) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Contribuţii la studiul compuşilor steroidici marcaţi cu izotopi ai hidrogenului şi aplicaţii ale acestora în domeniul ştiinţelor vieţii” de către MATEI LIDIA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “ Derivaţi de tip Reinecke utilizaţi în obţinerea de sisteme supramoleculare polimetalice”

În ziua de 22 mai 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “Gr. Popa” (P1) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “ Derivaţi de tip Reinecke utilizaţi în obţinerea de sisteme supramoleculare polimetalice” de către ANDREI CUCOŞ în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “Dehidrogenarea oxidativă a izobutanului”

În ziua de 24 aprilie 2009, ora 11,00 în Amfiteatrul P I al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Dehidrogenarea oxidativă a izobutanului” de către MITRAN GHEORGHIŢA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

 • “Studiul spectral şi teoretic al interacţiilor moleculare specifice unor steroli cu medicamente activatoare de colinesterază”
În ziua de 3 aprilie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R II) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul spectral şi teoretic al interacţiilor moleculare specifice unor steroli cu medicamente activatoare de colinesterază” de către MANEA MARIA MIHAELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “ Studiul termodinamic, teoretic şi experimental al unor compuşi oxidici ai metalelor tranziţionale cu elemente ale pământurilor rare”

În ziua de 6 martie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. Murgulescu” (R II) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “ Studiul termodinamic, teoretic şi experimental al unor compuşi oxidici ai metalelor tranziţionale cu elemente ale pământurilor rare” de către MARINESCU CORNELIA-ALINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “BIOSENZORI AMPEROMETRICI ÎN DETECŢIA UNOR ANALIŢI

ALIMENTARI ”

În ziua de 27 februarie 2009, ora 10,00 în Amfiteatrul “Gr. Popa” al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “BIOSENZORI AMPEROMETRICI ÎN DETECŢIA UNOR ANALIŢI ALIMENTARI ” de către ARVINTE ADINA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • “ STUDII FIZICO-CHIMICE ŞI BIOLOGICE REFERITOARE LA POLUAREA APELOR DUNĂRII”

În ziua de 20 februarie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I. G. MURGULESCU” al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “ STUDII FIZICO-CHIMICE ŞI BIOLOGICE REFERITOARE LA POLUAREA APELOR DUNĂRII” de către BALABAN ARISTICA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultatii.

 

 • “Studiul chimico-analitic al ecosistemului Roşia Montană”

În ziua de 13 februarie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “Gr. Popa” al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Studiul chimico-analitic al ecosistemului Roşia Montană” de către FLOREA RALUCA-MARIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

  

 • “Electrozi modificaţi chimic cu noi polimeri semiconductori"

 

În ziua de 11 februarie 2009, ora 12,00 în Amfiteatrul “I.G. Murgulescu (R2)” al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: “Electrozi modificaţi chimic cu noi polimeri semiconductori” de către MARIN MARIANA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • Contribuţii la studiul materialelor hibride polimeric-anorganice

În ziua de 30 ianuarie 2009, ora 1200 în Amfiteatrul  I. G. Murgulescu” (R2) al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctoratintitulată: Contribuţii la studiul materialelor hibride polimeric-anorganice de către Ştefan Violeta (Căs. Purcar) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • Metode cromatografice dedicate monitorizării metaboliţilor în cadrul studiilor de bioechivalenţă

În ziua de 13 octombrie 2008, ora 10:00, la Sala de Consiliu a  Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Metode cromatografice dedicate monitorizării metaboliţilor în cadrul studiilor de bioechivalenţă de către Sora Daniela-Iuliana,în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici conţinând azot

În ziua de 30 mai 2008, ora 12,00 în Amfiteatrul P1 Panduri al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici conţinând azot de către Mitu Liviu în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • Amestecuri polimerice multicomponente

 

În ziua de 25 mai 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Amestecuri polimerice multicomponente de către Eleonora Nemes în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • Aplicaţii ale unor metode de luminescenţă în studiul degradării polimerilor

 

În ziua de 11 mai 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Aplicaţii ale unor metode de luminescenţă în studiul degradării polimerilor de către Lidia - Nicoleta Balasa în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • Obţinerea de izotopi radioactivi utilizaţi în producerea radiofarmaceuticelor

 

În ziua de 4 mai 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Obţinerea de izotopi radioactivi utilizaţi în producerea radiofarmaceuticelor de către Catalina Cimpeanu în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

 • Aspecte ale relaţiilor dintre structura componentelor şi performanţele detergente 

  În ziua de 30 martie 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Aspecte ale relaţiilor dintre structura componentelor şi performanţele detergente de către Anca Golgojan în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


  • Combinaţii complexe cu liganzi multifuncţionali

  În ziua de 2 martie 2007, ora 12,00 în Amf. "Gr.Popa" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Combinaţii complexe cu liganzi multifuncţionali de către Victoria - Monica Ilis în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


  • Cinetica descompunerii explozive a solidelor

  În ziua de 2 martie 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Cinetica descompunerii explozive a solidelor de către Adina - Magdalena Musuc în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


  • Studiul sintezei unor silice şi alumine mezoporoase folosind surfactanţi ionici şi neionici prin metoda RES

  În ziua de 16 februarie 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Studiul sintezei unor silice şi alumine mezoporoase folosind surfactanţi ionici şi neionici prin metoda RES de către Florenta - Daniella Savonea în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


  • Dipeptide edulcorante

  În ziua de 29 ianuarie 2007, ora 12,00 în Sala 81 a Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Dipeptide edulcorante de către Irina Lupescu în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


  • Obţinerea şi caracterizarea straturilor subţiri de sulfuri de cupru cu aplicaţii optoelectronice

  În ziua de 19 ianuarie 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Obţinerea şi caracterizarea straturilor subţiri de sulfuri de cupru cu aplicaţii optoelectronice de către Luminiţa Anişoara Isac în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


  • Controlul analitic al unor poluanţi din probe de mediu utilizând senzori chimici şi biochimici

  În ziua de 19 ianuarie 2007, ora 12,00 în Amf. "Gr. Popa" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Controlul analitic al unor poluanţi din probe de mediu utilizând senzori chimici şi biochimici de către Petruţa - Mădălina Bucur în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.  • Procedura de identificare a surselor de poluare cu produse petroliere utilizând teoria recunoaşterii formelor şi date de analiză gaz-cromatografică şi spectrofotometrie IR

  În ziua de 19 ianuarie 2007, ora 10,00 în Amf. "Gr. Popa" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Procedura de identificare a surselor de poluare cu produse petroliere utilizând teoria recunoaşterii formelor şi date de analiză gaz-cromatografică şi spectrofotometrie IR de către Dumitru Staniloae în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


  • Studiul experimental şi teoretic al unor procese de stingere a emisiei de fluorescenţă

  În ziua de 12 ianuarie 2007, ora 12,00 în Amf. "I.G.Murgulescu" al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Studiul experimental şi teoretic al unor procese de stingere a emisiei de fluorescenţă de către Cristina Tablet în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.  • Noi metode şi aparat de analiză a unor substanţe toxice din probe complexe

  În ziua de 8 decembrie 2006, ora 12 în amfiteatrul "Grigore Popa" al al Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: Noi metode şi aparat de analiză a unor substanţe toxice din probe complexe elaborată de Maria - Cristina Bratu în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. 
  Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

Susţinere teză de doctorat "Contribuţii la studiul materialelor hibride polimeric-anorganice"

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE 

 

ANUNŢ  

În ziua de 30 ianuarie 2009, ora 1200în Amfiteatrul I. G. Murgulescu” (R2)  al  Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: "Contribuţii la studiul materialelor hibride polimeric-anorganice" de către Ştefan Violeta (căs. Purcar) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.