Susţinere teză de doctorat "Contribuţii la studiul materialelor hibride polimeric-anorganice"

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE 

 

ANUNŢ  

În ziua de 30 ianuarie 2009, ora 1200în Amfiteatrul I. G. Murgulescu” (R2)  al  Facultăţii de Chimie va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: "Contribuţii la studiul materialelor hibride polimeric-anorganice" de către Ştefan Violeta (căs. Purcar) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie. Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.