Presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Evaluarea deteriorarii pieilor și pergamentelor istorice"

În ziua de 14 noiembrie 2016, ora 13.00, la Departamentul de Chimie Fizică

va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Evaluarea deteriorarii pieilor și

pergamentelor istorice", de catre doctorand CARȘOTE Cristina.

"Studii de incluziune și separare a unor compuși biochimici utilizând receptori macrociclici"

Anunț susținere teză doctorat

Rezumat ROM

Rezumat ENG

CV Profesor Emerit dr. Hillebrand Mihaela Maria

CV Prof.dr. Josceanu Ana Maria

CV Prof.dr. Sârbu Costel

Presusținerea tezei de doctorat: " Parametrii caracteristici inițierii exploziilor în mediu combustibil-aer"

"În ziua de 7 iulie 2016, ora 10.00, la Departamentul de Chimie Fizică va avea loc presusținerea tezei de doctorat

cu titlul: " Parametrii caracteristici inițierii exploziilor în mediu combustibil-aer", de catre doctorand Prodan Maria."

 

Presusținerea tezei de doctorat: "Studii de incluziune și separare a unor compuși biochimici utilizand receptori macrociclici"

"În ziua de 9 iunie 2016, ora 10.30, la Departamentul de Chimie analitica va avea loc presusținerea tezei de doctorat

cu titlul: "Studii de incluziune și separare a unor compuși biochimici utilizand receptori macrociclici", de catre doctorand 

Cucolea Elena-Iulia."

"Sinteza de noi derivați heteroaromatici utilizând reacția de cuplare Sonogashira"

În ziua de 3 iunie 2016, ora 12.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

"Sinteza de noi derivați heteroaromatici utilizând reacția de cuplare Sonogashira", de către ARNĂUTU Anca-Luciana (căs. PĂUN) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

Prof. dr. Camelia Bala

 Conducător doctorat:

Prof. dr. Vasile Pârvulescu   http://www.unibuc.ro/depts/chimie/chimie_organica_biochimie_si_cataliza/index.php

 Referenţi oficiali:

 1. Prof. dr. Ion Grosu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

CV 

Listă lucrări

 2. Prof. dr. Simona-Margareta Coman - Universitatea din București - http://www.unibuc.ro/prof/coman_s_m/

 3. Conf. dr. Niculina-Daniela Hădade - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

CV

 Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

Rezumat teză RO

Rezumat teză ENG