Presusținerea tezei de doctorat: " Parametrii caracteristici inițierii exploziilor în mediu combustibil-aer"

"În ziua de 7 iulie 2016, ora 10.00, la Departamentul de Chimie Fizică va avea loc presusținerea tezei de doctorat

cu titlul: " Parametrii caracteristici inițierii exploziilor în mediu combustibil-aer", de catre doctorand Prodan Maria."

 

Presusținerea tezei de doctorat: "Studii de incluziune și separare a unor compuși biochimici utilizand receptori macrociclici"

"În ziua de 9 iunie 2016, ora 10.30, la Departamentul de Chimie analitica va avea loc presusținerea tezei de doctorat

cu titlul: "Studii de incluziune și separare a unor compuși biochimici utilizand receptori macrociclici", de catre doctorand 

Cucolea Elena-Iulia."

"Sinteza de noi derivați heteroaromatici utilizând reacția de cuplare Sonogashira"

În ziua de 3 iunie 2016, ora 12.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

"Sinteza de noi derivați heteroaromatici utilizând reacția de cuplare Sonogashira", de către ARNĂUTU Anca-Luciana (căs. PĂUN) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

Prof. dr. Camelia Bala

 Conducător doctorat:

Prof. dr. Vasile Pârvulescu   http://www.unibuc.ro/depts/chimie/chimie_organica_biochimie_si_cataliza/index.php

 Referenţi oficiali:

 1. Prof. dr. Ion Grosu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

CV 

Listă lucrări

 2. Prof. dr. Simona-Margareta Coman - Universitatea din București - http://www.unibuc.ro/prof/coman_s_m/

 3. Conf. dr. Niculina-Daniela Hădade - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

CV

 Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

Rezumat teză RO

Rezumat teză ENG

Presusținerea tezei de doctorat cu titlul: "Sinteza de noi derivati heteroaromatici utilizand reacția de cuplare Sonogashira"

În ziua de 25 martie 2016, ora 12.00, la Departamentul de Chimie organica, biochimie și cataliză,

va avea loc presusținerea  tezei de doctorat cu titlul:

"Sinteza de noi derivati heteroaromatici utilizand reacția de cuplare Sonogashira",

de catre doctorand Arnautu Anca-Luciana (căs. Păun). 

"Sisteme supramoleculare polimetalice obținute prin utilizarea de liganzi compartimentali sau nesimetrici"

În ziua de 1 aprilie 2016, ora 11.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu (R2) al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

Sisteme supramoleculare polimetalice obținute prin utilizarea de liganzi compartimentali sau nesimetrici,  

 

de către

 

CERNEA Paula (căs. CUCOȘ)

 

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie.

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

Prof. dr. Vasile Pârvulescu

 

Conducător doctorat:

Prof. dr. Marius Andruh

 

Referenţi oficiali:

1.Prof. dr. Tudor Roșu – Universitatea din București;

2.Prof. dr. Cristian Silvestru – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;

3.C. S. I dr. Otilia Costișor – Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 

Rezumat ROM        Rezumat ENG