UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 8 aprilie 2022, ora 11.00, în Amfiteatrul Ilie Murgulescu al Facultății de Chimie (Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12, etajul 2) 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

ALTERNATIVE DE ABORDARE ECOLOGICĂ (VERZI) A CROMATOGRAFIEI DE LICHIDE

de  către

MICĂLE FLORINA

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

 Prof. Dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. Dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI - CV

Referenţi oficiali:

  1. Prof. Dr. Csaba PAIZS - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
  2. Prof. Dr. Emeritus Ionel CIUCANU - Universitatea de Vest din Timișoara - CV
  3. Prof. Dr. Emeritus Victor DAVID - Universitatea din București - CV

Doctorand MICĂLE FLORINA  - CV 

Rezumat teză - RO

Rezumat teză -ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.