Informații cu privire la acordarea burselor sociale -  AICI  - pentru pregătirea dosarului de bursă socială.

Dosarele se vor depune în perioada ce va fi anunțată în calendar. Calendarul și cuantumul fondului de burse alocat Facultății de Chimie se vor posta pe site-ul facultății. 

Salariul minim 2022 - AICI

Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master - https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/10/Metodologie-pentru-acordarea-burselor-si-altor-forme-de-sprijin-pentru-studentii-Universitatii-din-Bucuresti-licenta-si-masterat-2020-2021-1.pdf