COORDONATOR ERASMUS: Şl. Dr. Ruxandra Gheorghe

 

BURSE ERASMUS 2012-2013

 

Facultatea de Chimie organizează concursul de selecţie a studenţilor în vederea acordării burselor ERASMUS pentru anul universitar 2012-2013. Numărul de locuri disponibile: 5 titulari şi 2 rezerve (maxim 4 luni/bursier).

 

Lista universităţilor partenere şi nivelul de studiu al studenţilor care pot efectua stagii de pregătire prin programul Erasmus sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Ţara

Universitatea

Nivel de studiu

Licenţă

Master

Doctorat

Franţa

Universite de Caen Basse - Normandie

X

 

 

Universite du Havre

X

X

X

Universite du Maine

 

X

X

Universite des Sciences et Technologies de Lille

 

X

X

Universite Claude Bernard Lyon 1

 

X

X

Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier

 

X

 

Universite d'Orleans

X

X

X

Universite de Paris-Sud XI

 

 

X

Universite de Perpignan

 

X

X

Universite de Rennes I

 

X

 

Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes

X

 

 

Universite Paul Sabatier Toulouse III

X

 

 

Germania

Technische Universitat Carolo Wilhelmina Braunschweig

X

X

 

Universitat Regensburg

X

 

 

Italia

Universita degli Studi di Firenze

 

X

X

Universita degli Studi di Roma Tor Vergata

 

 

X

Belgia

Universite Libre de Bruxelles

X

X

 

Spania

Universitat de Valencia

 

X

 

Cehia

Masaryk University

 

X

X

Bulgaria

University of Chemical Technology and Metallurgy

X

 

X

Turcia

Balikesir Universitesi

X

 

X

Kocaeli Universitesi

 

X

X

Estonia

University of Tartu

 

X

 

 

Selecţia studenţilor se va efectua în conformitate cu criteriile de eligibilitate şi selecţie prezentate mai jos, pe baza dosarului candidatului şi a interviului.

Criterii de eligibilitate (conform ANPCDEFP):

- să fie cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la Facultatea de Chimie, care are permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente;

- să fie student/masterand/doctorand al Facultăţii de Chimie la momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi);

- să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);*

- să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanţă) şi să aibă media şcolară minim 8.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2011-2012);

- să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar;

- să promoveze un test de limbă străină/să aibă cunoştinţe lingvistice într-o limbă străină.

* Studenţii din anul I, ciclul licenţă, pot depune dosare de candidatură pentru o mobilitate Erasmus în semestrul al patrulea de studiu (anul II, semestrul II).

Criterii de selecţie:

- rezultatele academice din anii universitari anteriori;

- scrisoare de intenţie/de motivaţie şi curriculum vitae (format Europass) într-o limbă străină;

- relevanţa programului de studiu al candidaţilor;

- abilitate de comunicare şi adaptare.

Dosarul candidatului trebuie să conţină:

- fisă de înscriere;

- CV cu fotografie (format Europass), în limba engleză (sau franceză pentru Franţa şi Belgia), care să conţină obligatoriu toate datele personale (data naşterii, CNP, serie şi nr. CI, adresă, număr de telefon, adresă email);

- scrisoare de intenţie/motivaţie, în limba engleză (sau franceză pentru Franţa şi Belgia);

- situaţia şcolară pentru toate semestrele absolvite (se eliberează la cerere de către secretariatul facultăţii);

- certificat de competenţă lingvistică.

Dosarele se depun în două exemplare (documentele în copie nu trebuie legalizate), după cum urmează:

- fişă de înscriere - 2 exemplare, în original;

- CV-ul şi scrisoarea de intenţie - 2 exemplare, în original;

- situaţia şcolară - 1 exemplar în original + 1 exemplar, în copie;

- certificat de competenţă lingvistică - 2 exemplare, în copie.

Depunerea dosarelor se va face în intervalul 18-20 aprilie 2012, între orele 12.00-14.00, la secretariatul Facultăţii de Chimie (doamna Cornelia Floroiu, secretar şef).

 

Data interviului va fi comunicată ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lect. dr. Ruxandra Gheorghe, coordonator ERASMUS al Facultăţii de Chimie, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Departamentul de Chimie Anorganica, str. Dumbrava Rosie 23, et. IV).

Alte precizări

Studenţii selectaţi din anii terminali vor pleca obligatoriu pe semestrul al doilea din anul I de master/doctorat cu condiţia admiterii la master/doctorat şi prezentarea către Biroul Programe Comunitare a adeverinţei eliberate de Facultatea de Chimie care atestă admiterea la forma respectivă de învăţământ.

Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale nu pot beneficia de stagii ERASMUS conform prevederilor contractului încheiat între UB şi ANPCDEFP (evitarea dublei finanţări din fonduri europene).

 

Informaţii utile la http://www.unibuc.ro/ro/adminbs_bpc_ro

 

Fişa de înscriere     clic aici

Anunţ selecţie Universitatea din Bucureşti      clic aici