Precizări referitoare la selecția pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016:

stagiile de practică se pot derula începând cu luna mai 2016 până cel târziu la 30/09/2016 (semestrul al doilea din 2015 - 2016), minim 2 luni / maxim 3 luni.

 

formularul Learning Agreement for Traineeship trebuie depus la Biroul Erasmus+ în vederea selecției, semnat numai la nivel de facultatea din UB (Decan / Responsabil Erasmus / Director Școală Doctorală și respectiv coordonatorul lucrării de licență/disertație/doctorat) – in 3 exemplare. Nu mai este necesar să depuneţi separat planul de activităţi de practică. După selecție, acest formular va fi necesar să fie semnat și de instituția gazdă.

 

în cazul în care există studenți care încă nu și-au ales conducătorul pentru lucrarea de licență/disertație, recomandarea necesară pentru dosarul de selecție poate fi dată de un profesor din specializarea pentru care dorește studentul să efectueze practica Erasmus.

 

candidatul pentru stagii de practică trebuie să fie înmatriculat la UB și pe durata stagiului Erasmus, adică studenții în ani terminali, care urmează să susțină examenul de licență/disertație în luna iunie 2016, nu se pot înscrie la acest concurs.