UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CHIMIE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ                                                                              
Specializarea: CHIMIE

 

PROGRAMARE PROBA 2
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

11 FEBRUARIE 2021, Lab. 20 – Panduri

Nr.
crt.

Numele, inițiala tatălui şi prenumele absolventului

Coordonator

Ora

1.

Dan N.  Mihaela

Conf. dr. Iulia-Gabriela David

10.00

2.

Ionescu G.V. Cătălina-Ioana

Prof.dr. habil. Ioniță Petre

10.15

3.

Tatu P. Larisa-Adina

Conf. dr. Elena-Mihaela Badea

10.30

4.

Boboc S. Marian

Prof. dr. Andrei-Valentin Medvedovici

10.45(online)

                                                                                            

Specializarea: CHIMIE FARMACEUTICĂ

PROGRAMARE PROBA 2
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

11 FEBRUARIE 2021, Lab. 20 – Panduri

Nr.
crt.

Numele, inițiala tatălui şi prenumele absolventului

Coordonator

Ora

1.

Chelariu V. Andreea

Asist. dr. Paul Lazăr

11.30

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ                                                                              
Specializarea: CHIMIE MEDICALĂ

 

PROGRAMARE PROBA 2
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

11 FEBRUARIE 2021, SP1 – Panduri

Nr.
crt.

Numele, inițiala tatălui şi prenumele absolventului

Coordonator

Ora

1.

Stoica Ș. Diana-Lorena

Lector dr. Ruxandra Gheorghe

 9:00

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ                                                                              
Specializarea: BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

PROGRAMARE PROBA 2
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

11 FEBRUARIE 2021, SP1 – Panduri

 

Nr.
crt.

Numele, inițiala tatălui şi prenumele absolventului

Coordonator

 Ora

PROMOŢIA 2020

1.

Badea A. Aura-Maria

Lector dr. Lavinia Ruță

 10:00

PROMOŢIA 2013

 1.

Chilău V. Anca-Raluca

Conf.dr. Rodica Olar

 10:15