CALENDAR ȘI INFORMAȚII privind înscrierea și desfășurarea examenului de licență sesiunea FEBRUARIE 2021 

Fișă de inscriere - descarcă aici 

Fișă de lichidare - descarcă aici 

Cerere pentru susținerea lucrării de licență - descarcă aici - cererea se va depune odată cu lucrarea de licență 

Declarație de originalitate - descarcă aici - se va depune odată cu lucrarea de licență