DOMENIUL: CHIMIE

PROGRAMUL DE STUDII: CHIMIA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE

PROGRAMAREA SUSȚINERII DISERTAŢIEI 

Susținerea va avea loc în Panduri, etaj 1, laborator 20, LUNI, 21 spetembrie 2020