Programarea examenelor față în față pentru studenții din anii I si II LIcență si, respectiv, anul I Master care au optat pentru acest tip de examinare. 

 

Programarea examenelor online se vor programa de către cadrul didactic titular de curs, de comun acord cu studenții care au optat pentru acest tip de examinare.