UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                            EXAMEN DE LICENŢĂ

Facultatea de Chimie

                                                                                            SESIUNEA: FEBRUARIE 2020

 

PROGRAMARE

Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență – JOI, 13.02.2020

 

Panduri, Sala SP2 ( Cămin) 

 

Programul de studii : Chimie medicală

Nr. crt.

Ora

Nume

   Coordonator

1

10:00

 

   Conf. dr. Elena-Mihaela Badea

        Secretar comisie examen licenţă,

        Asist. dr. Lavinia RUȚĂ

 

Programul de studii : Chimie 

Nr. crt.

Ora

Nume

    Coordonator

1

10:30

 

    Conf. dr. Iulia-Gabriela David

2

10:45

 

    Lector dr. Mihaela Buleandră

3

11:00

 

    Prof. dr. Victor David

4

11:15

 

    Prof. dr. Victor David

 

      Secretar comisie examen licenţă,

       Lector dr. Petruța OANCEA