D I S E R T A Ţ I E
SESIUNEA IUNIE 2019
 
 
 
Înscrieri (la Secretariat): 10 14 iunie 2019
 
Chimia materialelor avansate (în limba engleză):
28 iunie, ora 14.00,
Sala S1, etaj 4, Universitate, Bdul. Regina Elisabeta nr. 4-12
 
Chimia medicamentelor și produselor cosmetice:
25 26 iunie,
Laborator 20 Panduri
 
 
La înscriere, candidaţii vor depune următoarele:
 
- cerere de înscriere tip (de la Secretariat/site-ul facultăţii);
- diploma de bacalaureat copie certificată conform cu originalul (se face de
către secretariat);
- diploma de licenţă – copie certificată conform cu originalul (se face de către
secretariat);
- 2 fotografii color realizate recent, numai pe hârtie fotografică, dim. 3/4,
completate pe verso cu numele şi prenumele candidatului;
- certificat de naştere – copie legalizată (dacă nu se află la dosar);
- certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă e cazul şi dacă nu se află la
dosar);
- copie CI;
- fişă de lichidare (de la Secretariat/site-ul facultăţii).