EXAMEN DE DISERTAŢIE -sesiunea iunie 2017-      

Programul de studii universitare de master:  

CHIMIA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE  

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE VA AVEA LOCVINERI, 30.06.2017, ORA 10.00, LABORATOR 20, PANDURI