Acte necesare

Cerere 

Cerere susținere lucrare de disertație

Declarație

Fișă de lichidare