Acte necesare

Cerere 

Cerere susținere lucrare de licență

Declarație

Fișă de lichidare