Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1948 ca urmare a Reformei Învăţământului prin desprinderea acesteia din Facultatea de Ştiinţe în care funcţiona şi specializarea Fizică - Chimie. Cu această ocazie s-au mai înfiinţat: Facultatea de Matematică şi Fizică, Facultatea de Ştiinţe Naturale precum şi Facultatea de Geologie şi Geografie.


    Învăţământul universitar de chimie la Universitatea din Bucureşti este însă mult mai vechi:

  • În anul 1906, pe lângă Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, se înfiinţează  Institutul de Chimie având specializările: Chimie Industrială, Chimie Alimentară  şi Chimie Agricolă.
  • În anul 1914 se înfiinţează Institutul de Chimie Tehnologică din care în anul 1938 s-a desprins şi Facultatea de Chimie Industrială care ulterior s-a transferat la Şcoala de Drumuri şi Poduri (această şcoală devine Institutul Politehnic Bucureşti, astăzi Universitatea Politehnică Bucureşti).
  • În anul 1925 s-a aşezat piatra de temelie pentru clădirea Institutului de Chimie Teoretică din cadrul Universităţii din Bucureşti, clădire ce se afla în Splaiul Independenţei nr. 87 - 89 (lângă podul Haşdeu). Institutul de Chimie Teoretică a fost un adevărat centru al învăţământului universitar de chimie din România, şi în anul 1948 a devenit sediul Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti.

 

    Un rol important în inaugurarea vieţii ştiinţifice şi culturale după primul război mondial (1914 - 1918) din acea perioadă l-a avut Asociaţia Profesorilor Universitari înfiinţată în anul 1923. Disciplina Chimie cuprindea: Chimia anorganică, Chimia organică şi Chimia analitică. Fondatorii catedrei de chimie organică au fost două mari personalităţii Dr. C.I. Istrati (Bucureşti) şi P. Poni (Iaşi) care au realizat o operă de pionierat pentru crearea de laboratoare şi biblioteci.

 

    În anul 1919 s-a constituit Societatea de Chimie din România la care o contribuţie importantă a avut-o prof. Ştefan Minovici, şeful catedrei de Chimie organică din Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti şi căruia i-a urmat prof. Eugen Angelescu în anul 1936. Primul preşedinte de onoare al Societăţii de Chimie din România a fost prof. Petru Poni.

 


  Actul de fundaţiune - 1925

(click pe imagine pentru varianta de înaltă rezoluţie)