Au fost lansate o serie de activități de schimb de bune practici și formare, atât în format online, cât și față în față, dedicate personalului didactic și didactic-auxiliar din universitățile CIVIS. Aceste activități, grupate sub umbrela „Academiei CIVIS”, pot fi accesate pe pagina dedicată 
(https://civis.eu/en/activities/civis-academy),  unde se găsesc și informații detaliate despre fiecare activitate, precum și modalitatea de înregistrare.