UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CHIMIE
 
 
BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 2019-2020
 
 
În anul universitar 2019-2020 se vor acorda:
 
1 bursă de performanță științifică - ciclul de licență (anul II și III)
1 bursă de performanță științifică – ciclul de master (anul II)
 
 
Criteriile pentru acordarea bursei de performanță științifică:
 
I. media anului anterior de studiu, mai mare de 9,75 – 40 % (licență), 25% (master)
 
II. activitatea științifică a studentului - 60 % (licență) , 75% (master)
 
1. articol publicat în revista din străinătate – 10 p
2. articol publicat în revista din România – 8 p
3. brevet înregistrat - 5 p
4. sesiune științifică internațională – Prezentare orală – 8 p
Poster 5
 
5. sesiune științifică națională Prezentare orală – 6 p
Poster 4 p
6. sesiune organizată de către UB, prezentare orală – 3 puncte (premiul I)
 
Afilierea studentului trebuie să fie la Facultatea de Chimie / Universitatea din București și
cel puțin unul dintre coautori să fie cadrul didactic coordonator din Facultatea de Chimie.
 
Calcul punctaj :
Licență : Medie an studiu anterior x 0,40 + punctaj activitate științifică x 0,60 =
Master : Medie an studiu anterior x 0,25 + punctaj activitate științifică x 0,75 =
 
Criterii departajare în cazul punctajelor egale:
1. punctaj activitate științifică
2. articol publicat în străinătate, FI al revistei
3. conferința internațională / celei naționale
4. media anului de studiu anterior / anteriori.
 
Modalitatea și criteriile de acordare a burselor de performanță științifică au fost avizate de
către Consiliul Facultății de Chimie în data de 8 octombrie 2018.