Calendarul selecției candidaților la funcția de decan- mandatul 2020-2024.

Metodologia pentru alegerea organelor de conducere 2019-2020.

Informare cu privire la depunerea candidaturlor pentru funcția de Decan 

  1. Dosarele de candidatură, în două exemplare, se depun la secretariatul Facultății de Chimie, astfel :

            Luni-Joi -  în intervalul orar 8:00 – 15:30

            Vineri – în intervalul orar 8:00 – 13:00

            în perioada 13- 20 ianuarie 2020 conform calendarului selecției candidaților la Funcția de Decan, mandatul 2020-2024.

  1. Secretariatul înregistrează dosarele în registrul de corespondență al Facultății de Chimie.
  1. Dosarul va cuprinde următoarele :

            A) Cerere de înscriere la concurs;

            B) Plan managerial;

            C) Angajamentul scris al candidatului de a efectua cel puțin 15 ore de activitate managerială pe săptămână.

  1. Consiliul Facultății înaintează propunerile pentru funcția de decan, minim două propuneri; în ordinea numărului de voturi obținute, împreună cu procesul verbal al ședinței de avizare.
  1. Documentele vor fi transmise prin Registratura Generală, la Secretariatul General al Universității.

 

Candidaturi : 

 

1. Prof. dr. Andrei Valentin MEDVEDOVICI - plan managerial 2020-2024

2. Lect. dr. Emilia-Elena IORGULESCU - plan managerial 2020-2024