Repartizarea locurilor ce revin studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Chimie pe nivel de studiu/an de studiu/specializare,
anul universitar 2017-2018

 

Anul I Chimie Medicală + Chimie Farmaceutică - 1 loc
Anul I Chimie + Biochimie Tehnologică - 1 loc
anul II Chimie - 1 loc
Anul II Biochimie Tehnologică - 1 loc
Anul II Chimie Medicală - 1 loc
Anul III Chimie - 1 loc
Anul III Biochimie Tehnologică- 1 loc
Anul I Master - 1 loc
Anul II Master - 1 loc
Doctorat - 1 loc 


Avizat,
Consiliul Facultății de Chimie
20 octombrie 2017


Pentru Senatul Universităţii din Bucureşti, studenţii Facultăţii de Chimie au repartizat un singur loc.