Metodologie de organizare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de Chimie şi în Senatul Universităţii din Bucureşti elaborată de Comisia Electorală

constituită în baza articolului 9, alineatele 3, 4, 5 şi 6 din Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universitații din București, aprobat în ședința de Senat din 18.10.2017

 


1. Prezenta metodologie este în conformitate cu Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat în ședința de Senat din 18.10.2017

2. Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în structurile decizionale ale instituţiilor de învăţământ superior din Principiile Declaraţiei de la Lisabona sunt recunoscute, potrivit legii. Studenţii, prin reprezentanţii lor, trebuie să fie nu numai beneficiari ai serviciilor educaţionale, ci parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educaţiei. Conform Regulamentului, care stipulează că numărul studenţilor trebuie să fie de minimum 25 % din numărul total de membri ai Consiliului Facultăţii sau Senat, studenţii Facultăţii de Chimie au dreptul la 10 reprezentanţi în Consiliul Facultăţii şi la 1 reprezentant în Senatul Universităţii din Bucureşti. Repartizarea celor 10 locuri în Consiliul Facultății pe ani și programe/specializari de studiu a fost avizată de către Consiliul Facultății în data de 20 octombrie 2017 cu unanimitate de voturi.
Astfel :
Anul I Chimie medicală + Chimie farmaceutică - 1 loc
Anul I Chimie + Biochimie Tehnologică- 1 loc
Anul II Chimie - 1 loc
Anul II Biochimie tehnologică- 1 loc
Anul II Chimie medicală - 1 loc
Anul III Chimie- 1 loc
Anul III Biochimie tehnologică- 1 loc
Anul I Master - 1 loc
Anul II Master - 1 loc
Doctorat - 1 loc 

3. Alegerile pentru desemarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de Chimie şi în Senatul Universităţii din Bucureşti vor avea loc conform următorului calendar, aprobat în cadrul şedinţei Senatului Universităţii din Bucureşti în data de 18.10.2017 :
I. Constituirea comisiilor electorale si promovarea alegerilor – până în 22 octombrie 2017.
II. Depunerea candidaturilor la Comisia Electorală : 23 octombrie- 30 octombrie 2017.
III. Campania electorală – 31 octombrie- 5 noiembrie 2017.
IV. Perioada în care se organizează alegerile între 6 și 13 noiembrie 2017, la decizia Comisiei electorale.

4. Candidaturile (CV, scrisoare de intentie) pentru calitatea de reprezentant al studenţilor în Consiliu şi Senat se depun în format electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe 30 octombrie 2017, ora 20:00. Fiecare candidat va primi un răspuns pentru confirmarea depunerii. Comisia electorală are ca sarcina principala buna desfăşurare a tuturor etapelor procesului electoral, în limitele Regulamentului.

5. Alegerea reprezentanților studenților se realizează prin sistemul de vot clasic, pe bază de buletine de vot, prin vot universal, direct şi secret al studenţilor Facultăţii de Chimie. Fiecare student are dreptul la un singur vot. Reprezentarea nu este admisă.

6. Rezultatul alegerilor este valabil dacă, în primul tur, participa cel puţin 50% + 1 din studenţii cu drept de vot de la nivelul fiecărui an/ciclu de studiu în cazul alegerilor pentru Consiliu, respectiv din studenţii cu drept de vot la nivelul facultăţii, în cazul alegerilor pentru Senat.

7. În cazul neintrunirii cvorumului de prezenţa de cel puţin 50% + 1, va fi organizată o nouă rundă de alegeri, respectiv turul al doilea în termen de cel mult 5 zile. Rezultatul alegerilor în cazul celui de-al doilea tur este valabil dacă se prezintă cel puţin 15% + 1 din studenţii cu drept de vot de la nivelul fiecărui an/ciclu de studiu în cazul alegerilor pentru Consiliu, respectiv din studenţii cu drept de vot la nivelul facultăţii, în cazul alegerilor pentru Senat, fiind declarați aleși cei care au obținut majoritatea voturilor alegătorilor prezenți pentru nivelul respectiv.

8. În cazul neîntrunirii cvorumului de prezență prevăzut la punctul 6, respectiv 7 din prezenta metodologie în termen de cel mult 5 zile se organizează un nou tur de scrutin la care participă candidații clasați pe primele două locuri în urma ultimului tur, în ordine descrescătoare a voturilor obținute. Dacă nici în urma noului tur nu se obține majoritatea cerută se organizează o nouă sesiune de alegeri, în termen de cel mult 15 zile, de la data primelor alegeri, care este valabilă dacă se prezintă cel puţin 15% + 1 din studenţii cu drept de vot de la nivelul fiecărui an/ciclu de studiu în cazul alegerilor pentru Consiliu, respectiv din studenţii cu drept de vot la nivelul facultăţii, în cazul alegerilor pentru Senat.

9. Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut majoritatea voturilor alegătorilor prevăzuţi pentru nivelul respectiv.

10. Rezultatul alegerilor va fi făcut public în cel mult 24 ore de la încheierea acestora.

11. Eventualele contestaţii vor fi transmise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în cel mult 24 de ore după afişarea rezultatelor.

12. Procedurile și rezultatul alegerilor se consemnează de către Comisia electorală într-un proces verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultății sau Senatului, după caz, în vederea validării alegerilor.

 


Comisia Electorală a Facultăţii de Chimie