MODEL


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

PROPUNERE TEMĂ


(în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat)


Candidat: ....................................


Conducător de doctorat .............................................Descriere temă (maxim 2 pagini):


....................

....................

....................Semnătură candidat .........................................


Semnătura conducătorului de doctorat ...............................


Data.........................