UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

Hotărârea Consiliului Şcolii Doctorale în Chimie

privind criteriile de evaluare şi selecţie în vederea  admiterii la studiile universitare de doctorat

Sesiunea septembrie 2012

1. Activitatea ştiinţifică desfăşurată de candidat

2. Capacitatea de a susţine tematica de cercetare