Metodologia repartizării locurilor în taberele studenţeşti tematice   

detalii găsiţi pe site-ul:   http://www.ciocp.ro