Adresa MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI și EGALITĂȚII DE ȘANSE - AICI 

Numărul de locuri repartizat studenților UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, seriile de tabără - AICI 

METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențesti aprobată prin OMFTES nr. 21107/29.12.2023 AICI 

 

Informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari se vor desfășura în perioada: 

 27 mai - 5 iulie 2024. 


Calendarul pe etape se va posta pe site-ul facultății.