A T E N Ţ I E  !

 

 

În perioada 1 – 27 august 2012, Secretariatul Facultăţii de

Chimie este închis (concediu de odihnă).

Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă şi examenul

de disertaţie în sesiunea iunie 2012 îşi pot ridica adeverinţele, în această

perioadă, de la Rectorat - Biroul Acte de Studii.