UNIHUB - SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ale STUDENŢILOR 
     Educație antreprenorială și antreprenoriat pentru secolul XXI
 
                                 
Societatea Antreprenorială Studențească (UNIHUB), în parteneriat cu Facultatea de Administrație și Afaceri, organizează in data de 8 Decembrie 2021 Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților. 
Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților este deschisă tuturor studenților și masteranzilor înscriși la toate programele de licență și master ale facultăților Universității din București.