Experiența studenților noștri în practica de specialitate la AZOMUREȘ - descrisă în buletinul intern "AZOinfo"