Începând cu data de 28 octombrie 2021,  activităţile didactice în Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti vor fi continuate în regim ONLINE, în totalitate, inclusiv laboratoarele, pe o perioadă de 30 zile, în conformitate cu hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 26.10.2021, discutată și supusă la vot în cadrul Consiliului de Administratie al Universităţii din Bucureşti, în data de 27.10.2021. 

 

Laboratoarele în sistem ONLINE vor fi realizate cu subgrupe/grupe de studenți, săptămânal, conform orarului Facultății de Chimie.