UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE 

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE  

   Sesiunea ianuarie/februarie 2015

   

 

    VINERI, 13.02.2015, ORA 10,00

 

Programul de studii

CHIMIA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE

 Sala

LABORATOR 20, PANDURI

ETAJUL I, CORP B