În ședința din data de 4.12.2014, Consiliul Facultății de Chimie a decis organizarea unei sesiuni de examene extraordinară, în perioada 8-18 decembrie 2014  pentru studenții restanțieri. 

Pentru programarea examenelor studenții vor lua legătura cu cadrele didactice.

 

Data și ora examenului va fi stabilita de către titularul de curs, la  solicitarea studenților care vor adresa cadrului didactic o cerere scrisa si semnata. 

Studenții au obligația de a  anunța la secretariat data și ora stabilita.

 

Pentru fiecare disciplină va fi stabilită o singura dată de reexaminare în perioada 8-18 decembrie.