Anunţ licenţă şi disertaţie

Adrese email secretari de comisii

Anunt Prebologna

cerere înscriere licenţă

cerere înscriere disertaţie

fişă de lichidare

declaraţie licenţă

declaraţie master

Lucrare de licenţă şi Lucrare de disertaţie

Precizări privind Lucrarea de licenţă şi Lucrarea de disertaţie

Precizări finalizare studii 2013

referat coordonator licenţă

referat coordonator disertaţie

Tematica licenţă Biochimie

Tematică licenţă Chimie

Tematică licenţă Chimia mediului

Tematică Prebologna Chimie-Fizică

Tematică Prebologna Radiochimie